Comissió informativa i de seguiment de la gestió · Junta de Portaveus

Portada » EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS » Comissió informativa i de seguiment de la gestió · Junta de Portaveus
consell-de-govern

Les comissions informatives són òrgans complementaris que tenen per objecte l’estudi, l’informe o consulta de les matèries que han de ser discutides i aprovades pel Ple. També fan el seguiment de la gestió de la presidència al Consell de Govern, la gerència i els consellers delegats.

La Junta de Portaveus està composta per la presidència i els consellers comarcals que han estat nomenatsportaveus pels grups polítics corresponents i és l’instrument de comunicació i de coordinació entre la Presidència i els grups polítics amb representació al Consell Comarcal. Allà s’hi intercanvia informaciósobre serveis, gestions i propostes d’actuació del Consell Comarcal.

La Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió i la Junta de Portaveus tenen una periodicitatbimensual i tenen lloc el segon dimarts dels mesos imparells a les 18.00 hores.

Formen part de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió i de la Junta de Portaveus del mandat 2015-2019: 

– Joan Manso i Bosoms (President)

– Josep Coma i Guitart  (CiU)

– Roger Bosch i Capdevila (ERC)

– Jordi Caparrós i Marcé (MES)

– Carlos Fernández i Amer (PSC)

– Santiago Llagostera i Güell (CUP)

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page