Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès

Portada » EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS » Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès
sala-plens-ripolles

El Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès és un òrgan del consell comarcal integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i l’ha de convocar el president del consell perquè informi de les propostes que siguin d’interès per als ajuntaments abans de sotmetre-les a l’aprovació del ple o d’altres òrgans competents per raó de la matèria. Té la seu al domicili del Consell Comarcal del Ripollès. No obstant això, podrà celebrar vàlidament les sessions a la seu de qualsevol ajuntament de la comarca, amb l’habilitació prèvia.

Es reuneix el primer dimarts dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (cada dos mesos) a les set del vespre i ha d’emetre dictàmens previs a les resolucions definitives sobre qüestions d’interès per a la comarca, i en tot cas, ha d’emetre informe sobre les qüestions següents: aprovació del Programa d’actuació comarcal, reglament orgànic, ordenances (incloent-hi les de naturalesa tributària), acords de creació i establiment de serveis comarcals i en cas de canvi en la forma de gestió, i plans sectorials comarcals. També s’ha de pronunciar sobre la modificació del límits comarcals, el canvi de nom o capital de comarca i sobre aquelles iniciatives legislatives d’interès comarcal.
 
Les sessions del consell d’alcaldes són tancades al públic.

Composició del Consell d'alcaldes i alcaldesses del Ripollès

El consell d’alcaldes del mandat 2019-2023 resta encara per constituir.

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page