Consum

Portada » Consum
2consum

Informar, orientar i formar les persones consumidores, les empreses i els establiments sobre temes de consum i assessorar-los en la resolució de possibles conflictes, és un dels principals objectius de l’oficina de consum. Així com també, tramitar consultes, reclamacions, queixes i denúncies de consum mitjançant els sistemes de resolució de conflictes legalment previstos (mediació i arbitratge de consum).

 

L’Oficina de Consum està en funcionament des del 1985 i porta a terme tasques d’informació i assessorament a consumidors amb les següents funcions:

  • Atenció al públic, informació, atenció a consultes, reclamacions i denúncies en àmbit de consum
  • Mediació: tramitació de reclamacions i de les mediacions que se’n derivin
  • Arbitratge: trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral que correspongui i actuació com a secretaris de Junta.
  • Foment de la Mediació i l’Arbitratge, foment adhesió d’empreses de la Comarca a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC)

 

La Informació, formació i educació en consum  es du a terme a través de L’Escola de Consum de Catalunya.

 

Contacteu amb nosaltres

Oficina de Consum

  • Consell Comarcal del Ripollès

        Persones de contacte: Sandra Castillo i Carles Sánchez

Dimarts d’12 a 15h i de 16 a 19h. Divendres de 8 a 15h

Horari d’estiu: Dilluns de 8h a 11h, dimarts de 12 a 15h i els divendres de 8h a 15h

Telèfon: 972 70 32 11 – ext. 227

               

Oficina mòbil de Consum

  • Ajuntaments (de forma itinerant)

        Divendres de 8 a 15h. Consulteu aquí el calendari d’obertura

        de l’Oficina de Consum a cada ajuntament.

 

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page