Ofertes de feina
Portada 9 Ofertes de feina
Recursos humRecursos humans - Ofertes de feinaans - Ofertes de feina

Ofertes de caràcter temporal

Tècnic orientador de suport a l’ocupació juvenil i constitució d’una borsa de treball

📄 Decret d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria

📄 Bases

📰 Anunci publicat al Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📰 Extracte de l’anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📥  Model de sol·licitud (El termini conclou el 22 de febrer de 2024)

📬 Podeu presentar la sol·licitud, amb la documentació requerida, via instància genèrica (El termini conclou el 22 de febrer de 2024)

Oferta pública d'ocupació

Ofertes d'altres ens comarcals

DARRERS PROCESSOS TANCATS

📄 Decret d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria

📄 Bases

📰 Anunci publicat al Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
      ⚠ AVÍS | Nova data de les proves del procés selectiu: 9 d’octubre, a les 8 h, prova de català; a les 10 h, resta de proves. 

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📥  Model de sol·licitud (El termini conclou el 5 de setembre de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (El termini conclou el 5 de setembre de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Anunci publicat al Butlletí oficial de l’Estat espanyol (BOE)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos (El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació. Per tant, finalitza el 31/03/2023)

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📄 Acta del tribunal qualificador – informe recurs d’alçada

📄 Decret de presidència – resolució recurs d’alçada

📄 Model de sol·licitud (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Anunci publicat al Butlletí oficial de l’Estat espanyol (BOE)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos (El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació. Per tant, finalitza el 31/03/2023)

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📄 Model de sol·licitud (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Anunci publicat al Butlletí oficial de l’Estat espanyol (BOE)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos (El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació. Per tant, finalitza el 31/03/2023)

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📄 Model de sol·licitud (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per a presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica  (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica  (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per a presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

ENGINYER (A1) EN RÈGIM FUNCIONARIAL D’INTERINITAT I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

📄 Bases

📄 Anunci de la convocatòria publicat al Butlletí oficial de la província (BOP)

📥 Model de sol·licitud

🔴 📭 Presentació de sol·licituds (termini exhaurit)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos

Compartiu-ho amb: