El govern comarcal

Portada » El govern comarcal
consell-de-govern

El Consell Comarcal del Ripollès està governat en virtut del pacte acordat entre els consellers dels grups comarcals de Convergència i Unió i de Moviment d’Esquerres. La presidència del govern correspon a Convergència i Unió i recau a Eudald Picas i Mitjavila.

Les vicepresidències les ocupen, per aquest ordre, Joan Manso i Bosoms, Immaculada Constans i Ruiz i Josep Coma i Guitart. El president i cadascun dels vicepresidents encapçalen les quatre àrees en què s’organitzen políticament l’equip i l’acció de govern.

El Consell de govern és un òrgan complementari del consell comarcal, les funcions del qual són assistir i assessorar el president, exercir les facultats i atribucions exercir les facultats i atribucions que li deleguin el president i el Ple, i exercir el control i la fiscalització del gerent i els altres òrgans executius, per delegació del Ple. El Consell de govern celebra sessions ordinàries el primer i el tercer dimarts de cada mes a les 19 h i sessions extraordinàries quan es considera necessari.

Àrea de Territori i Sostenibilitat · Eudald Picas i Mitjavila

Eudald Picas

Eudald Picas i Mitjavila

Residus, Transports, Mobilitat i Habitatge
Enric Gràcia

Enric Gràcia i Barba

Medi Natural
Joan Albamonte

Joan Albamonte i Ventayol

Intervenció ambiental i Sanejament

Àrea de Presidència, Règim interior i Hisenda · Joan Manso i Bosoms

Joan Manso

Joan Manso i Bosoms

Recursos humans i Gestió administrativa
Lluís López

Lluís López i Lafuente

Pressupost, Contractació i Patrimoni comarcal

Àrea de Serveis a les persones · Immaculada Constans i Ruiz

null

Immaculada Constans i Ruiz

Serveis a les persones
Josep Estragués

Josep Estragués i Bonada

Cultura, Salut i Consum
Jordi Caparrós

Jordi Caparrós i Marcé

Esports
Mònica Bonsoms

Mònica Bonsoms i Pastoret

Joventut
Dolors Cambras

Dolors Cambras i Saqués

Ensenyament

Àrea de Cooperació municipal · Josep Coma i Guitart

Josep Coma

Josep Coma i Guitart

Coop. municipal, Rels. institucionals i transfrontereres, Modernització de l'adm. i Innovació territorial
Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page