Intervenció i Serveis econòmics

Portada » Intervenció i Serveis econòmics
3secre

La intervenció del Consell Comarcal del Ripollès fiscalitza, tramita i executa tots els acords amb contingut econòmic de l’entitat. Entre d’altres, els que trobareu a continuació:

  •  Realitza la fiscalització dels expedients  abans de l’adopció de l’acord que autoritza i aprova la despesa
  •  Justifica les subvencions atorgades, tramet les dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions
  •  Comptabilitza les despeses i ingressos pressupostaris i també els apunts extra pressupostaris
  •  Rendeix comptes als òrgans de control extern, com és la Sindicatura de Comptes
  •  S’encarrega de la remissió de dades al MINHAFP i al Departament de Governació de la Generalitat
  •  Registra, tramita i comptabilitat les factures i una vegada aprovades efectua el seu pagament
  •  Confecciona i tramita els pressupostos

 

Per subministrar serveis al Consell Comarcal del Ripollès és necessari presentar, degudament omplerta, la fitxa de dades de creditors. Per fer-ho, podeu descarregar-la a continuació:

📥 Fitxa de dades de creditors

 

Per complementar les informacions anteriors, us facilitem els enllaços d’interès següents:

 

Contacteu amb nosaltres

Persona de contacte: Ramon Moreno

Telèfon: 972 70 32 11 · ext. 235

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 h
Des de l’11 de setembre fins al 31 de maig, també obrim el dimarts de 16 a 19 h.

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page