Reunió del Consell de Dones del Ripollès

14 de juliol de 2008

El passat nou de juliol va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Ripollès una nova reunió del Consell de Dones del Ripollès.

En aquesta reunió presidida per la Sra. Maria Carme Freixa, vicepresidenta del Consell Comarcal del Ripollès, va  participar també la Sra. Esperanza Permanyer, Coordinadora Terriotrial de l’Institut Català de les Dones.

A l’ordre del dia hi ha havia comentar les diferències entre el V Pla d’Acció i Desenvolupament de Polítiques de Dones a Catalunya i el VI Pla d’Acció elaborat recentment.

També es va parlar del dret de les dones a eradicar la violència masclista i es van discutir els aspectes més importants del projecte de voluntariat en el que participaran varies entitats.

D’altra banda també es van posar sobre la taula les conclusions del projecte Rudona. Aquesta diagnosi sociolaboral de les dones rurals de Catalunya a donat com a resultat les següents conclusions:

       La situació laboral de les dones rurals de la mostra estudiada està molt relacionada amb la variable territori i amb la variable edat.

       Les dones enquestades tendeixen a tenir una experiència laboral continuada en el mateix sector d’activitat, tant en la condició d’autònoma com en la d’assalariada, malgrat que s’observa una evolució cap a la forma assalariada.

       Diferenciar entre la tasca no remunerada al negoci familiar o explotació i la tasca de cura de la llar és difícil de diferenciar per a les dones. Aquest fet pot suposar un punt de partida de la invisibilitat de la seva activitat laboral, sobretot en el sector primari.

       La formació amb l’objectiu de la incorporació o millora laboral no està molt valorada, excepte en el cas de les dones joves. Calen estratègies adequades i singulars per apropar-la a les dones adultes i més grans. (a través de les associacions i utilitzant una xarxa de comunicació prevalent).

       Importància de l’adequació dels serveis a les persones del territori per tal de mantenir i promocionar laboralment, i en definitiva, en desenvolupament rural.

-      Els patrons de mobilitat, sorgits de l’adaptació a una manca de xarxa òptima i adequada de transport públic, suposen un entrebanc afegit a la manca d’adequació de serveis a les persones del territori i, per tan l’objectiu de potenciar les dones rurals.

        Que la construcció social de gènere en un context rural suposa unes oportunitats (capacitat i gestió i emprenedoria), però també unes amenaces (pressió social provinent del bagatge històric). Cal trobar l’equilibri entre aquest dos pols per assolir així una situació afavoridora de la construcció dels nous papers socials i professionals de les dones rurals.

Altres temes que es van tractar són l’ampliació de les membres del Consell de Dones i la incorporació a partir de la propera reunió de nous àmbits representatius de l’esport, el sector agrari i el comerç.

Si voleu més informació sobre el Consell de Dones del Ripollès podeu consultar l’apartat de serveis socials de la web del Consell Comarcal, www.es.cat.

Si teniu algun suggeriment sobre els interessos o inquietuds de les dones també podeu fer-ho fent arribar un correu a l’adreça  dones@ripolles.cat.

 

 

Compartiu-ho amb: