Formació

7 d'octubre de 2008

FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT
Pla de Ciutadania i Immigració del Ripollès

En resposta a la demana efectuada pels centres educatius, el Pla de ciutadania i immigració del Ripollès organitza una sessió formativa adreçada al professorat dels centres educatius de la comarca. El contingut es podrà adaptar a la demanda de cada escola, en la mesura del possible. 

El curs 2008-2009, la sessió va ser sobre Cultura marroquina, ja que és el col·lectiu més nombrós a la comarca i un dels més desconeguts.

El curs 2009-10, s’ha realitzat una sessió sobre Gestió de la diversitat religiosa als centres educatius, destinada als Caps d’Estudi de totes les escoles del Ripollès.

Si us interessa realitzar una sessió formativa al vostre centre escolar, us podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 972 70 32 11 o bé per correu electrònic: ciutadania@ripolles.cat


Compartiu-ho amb: