El Consell Comarcal del Ripollès aconsegueix la certificació ambiental EMAS

13 d'octubre de 2008

El divendres 10 d’octubre el President de la Corporació, Enric Pérez, i el Conseller Comarcal de Medi Ambient, Àngel Ferrer, van presentar en roda de Premsa, la certificació de qualitat ambiental obtinguda pel Consell Comarcal del Ripollès i atorgada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat

L’obtenció d’aquesta certificació es deu a la voluntat del Consell Comarcal de promoure el respecte vers el medi i donar exemple a la ciutadania perquè aquesta millori el seu comportament ambiental.

Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Ripollès ha decidit implantar un sistema de gestió ambiental a les instal•lacions que ocupa al Carrer Progrés núm. 22 de Ripoll que abasta tan la gestió administrativa com els serveis que es desenvolupen en les seves instal•lacions.

El compromís del Consell Comarcal del Ripollès vers el medi ambient i pel qual ha obtingut aquesta certificació es concreta en:

• Complir la legislació ambiental vigent així com altres compromisos subscrits de forma voluntària.

• Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar -en la mesura que sigui possible- l’impacte ambiental de les seves activitats.

• Treballar per millorar de forma contínua les pràctiques ambientals que porta a terme l’organització.

• Fer un ús responsable dels recursos naturals i treballar per minimitzar la producció de residus tot potenciant – quan aquesta minimització no sigui possible – el reciclatge o reutilització dels mateixos.

• Formar i sensibilitzar a tot l’equip humà de l’organització per tal de fer-los partícips de la política ambiental.

• Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental, fixant periòdicament objectius ambientals i elaborant els programes adients per assolir-los.

• Difondre la política ambiental i el compromís ambiental als proveïdors, contractistes i ciutadania en general.

Compartiu-ho amb: