Reunió de la Coordinadora Comarcal d’Educació

13 d'octubre de 2008

El passat dijous 9 d’octubre va tenir lloc una nova reunió de la Coordinadora Comarcal d’Educació.

Aquest és un espai de trobada on estan representades totes les escoles i estaments  educatius de la comarca i que té com a objectiu principal vetllar per la qualitat educativa del Ripollès, resolent els problemes que puguin existir, i posant sobre la taula propostes pedagògiques que cada escola ha de valorar en funció dels seus currículums i necessitats.

 

D’aquesta darrera reunió cal destacar la participació del Sr. Jaume Mir, director de la zona educativa del Ripollès. Com a mesura per aconseguir aquesta millora de la qualitat educativa, el Sr. Mir va plantejar que durant aquest curs caldrà treballar en un projecte que contribueixi a detectar quins són els dèficits i quines les problemàtiques principals amb les que es troben els centres de la comarca. Les conclusions que es treguin d’aquest projecte seran decisives per poder aplicar les mesures correctores més adequades en cada cas.

 

D’altra banda el Sr. Joan Riu, responsable al Ripollès de l’Agència Catalana de Protecció de la Salut va presentar un programa de prevenció de consum de tabac adreçat als alumnes de IES i SES del Ripollès.

 

 

Per tal de poder treballar d’una forma més coordinada i continua va plantejar-se la possibilitat d’augmentar el nombre de reunions de la Coordinadora d’Educació. Així es preveu que aquesta es pugui reunir cada 3 mesos, i no a principi i a final de curs com es feia fins ara.

Compartiu-ho amb: