Es signa a Barcelona el pla de dinamització turística: Terra de Comtes i Abats

4 de novembre de 2008

El dia 30 d’octubre es va signar a la delegació del Govern de l’Estat a Barcelona, el conveni de col•laboració per al desenvolupament del projecte Terra de Comtes i Abats, entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat i el Consorci Ripollès Desenvolupament i les unions de botiguers de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

En el desenvolupament d’aquest projecte s’invertiran 3,9 milions d’euros en el que és la major inversió turística realitzada fins el moment al Ripollès.

Aquest Pla pretén renovar la imatge de la comarca com a destí cultural de primer ordre.

El projecte agrupa els 19 municipis de la comarca i té com a objectiu millorar l’atractiu dels recursos turístics i la promoció de l’oferta de turisme cultural al Ripollès, dins la marca Catalunya, contribuir també al desenvolupament del turisme rural, optimitzar els recursos turístics i cercar el consens institucional i territorial per al desenvolupament del turisme cultural.

El Consorci Ripollès Desenvolupament vol potenciar iniciatives generadores de riquesa i ocupació al Ripollès, amb una renovació integral de la imatge del Ripollès com a destí turístic. El concepte Terra de Comtes, viatge als orígens de Catalunya, està vinculat a la tradició històrica, la recuperació de recursos i entorns, el manteniment de la qualitat ambiental i l’estructuració dels recursos i la seva presentació.

El Pla es vertebra al voltant de cinc línees estratègiques: adequació dels recursos, creació d’una marca turística-cultural, creació d’una oferta de productes turístics adreçada als usuaris del turisme rural, creació d’un instrument eficaç per a la gestió creativa del patrimoni cultural i la creació d’un òrgan de coordinació de polítiques locals de desenvolupament turístic.

De les actuacions previstes en aquest Pla cal destacar-ne les següents:

– Nou centre d’interpretació al Monestir de Sta. Maria de Ripoll.
– Construcció d’un centre d’interpretació al Castell de Mataplana.
– Al Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses construcció d’una àrea      d’informació i incorporació d’un audiovisual sobre el mite del Comte
– Un ampli pla de senyalització en el territori.

 

Compartiu-ho amb: