Segona convocatòria del pla d’iniciatives comarcals

21 de març de 2009

Amb motiu de la segona convocatòria per presentar projectes al pla d’iniciatives de dinamització comarcal, el Consell Comarcal del Ripollès va convocar una reunió  entre diferents organismes per consensuar un treball conjunt que permeti que les empreses del Ripollès puguin aprofitar al màxim aquests ajuts que  poden donar una empenta considerable a moltes iniciatives empresarials del territori.
En la reunió, celebrada el dimecres 18 de març, hi van participar Enric Pérez, president del Consell Comarcal; Maria Carme Freixa, vicepresidenta del Consell Comarcal i del Consorci Ripollès Desenvolupament; tècnics de la Generalitat i tècnics d’empresa del Consorci Ripollès Desenvolupament; la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i la Fundació Eduard Soler.

Tant el Consell Comarcal com els alcaldes de la comarca havien manifestat la seva preocupació perquè realment aquestes ajudes poguessin arribar a totes aquelles empreses interessades, ja que recordem que en la primera convocatòria hi van haver-hi empreses que, malgrat tenir atorgada una ajuda, no van poder aconseguir-la per falta d’avals i, conseqüentment manca d’accés al crèdit.

Des de la Generalitat s’estan cercant mecanismes per a facilitar a les empreses l’accés als avals. En concret l’empresa participada AVALIS, ha de contribuir de forma important a que les empreses que s’acullin a aquest pla puguin aconseguir els avals necessaris.

El treball coordinat entre els diferents tècnics que van assistir a la reunió permetrà fer avançar els projectes que es presentin a aquest pla d’iniciatives d’una manera més efectiva, fent un seguiment des de la presentació dels projectes fins a la seva execució.

També és important destacar que donada la conjuntura econòmica actual, el Consell Comarcal del Ripollès es partidari que siguin les empreses de la comarca, més que les iniciatives de la pròpia administració, les que més es puguin beneficiar del mateix de manera que signifiquin un impuls important per a moltes empreses de la nostra comarca.

En aquest sentit també es treballa perquè a aquestes ajudes puguin optar les empreses que han orientat els seus projectes en desenvolupar nous productes i prototips. D’aquesta manera s’amplia el segment de projectes que es poden acollir en aquesta convocatòria.

Compartiu-ho amb: