El Ripollès defineix el futur de les seves infraestructures a través d’una jornada participativa

15 d'abril de 2009

Aquest proper dissabte 18 d’abril es celebrarà la jornada participativa que ha de permetre definir conjuntament el Pacte Comarcal de les Infraestructures del Ripollès. Serà una matinal de debat al voltant de cinc infraestructures (viàries, ferroviàries, energètiques, de telecomunicacions i de sanejament i residus) en què participaran cinc grups formats per entre 5 i 7 persones cadascun provinents d’àmbits polític, tècnic, econòmic i social del Ripollès.

Cada grup debatrà al voltant d’un tipus d’infraestructura a partir de la Diagnosi de les Infraestructures del Ripollès, realitzada en una primera fase del Pacte, i farà una sèrie de propostes de futur que, al final de la jornada, seran posades en comú amb les propostes dels altres grups per obtenir un primer esborrany de definició del Pacte. Aquest primer document serà aprovat inicialment pel ple del Consell Comarcal per, posteriorment i en un període d’exposició pública, ser enviat a entitats i ciutadania perquè hi diguin la seva. Un cop contemplades totes les al·legacions, el Pacte s’aprovarà definitivament.

El programa de la jornada, que es farà a la seu del Consell Comarcal: serà el següent:

10:00h Rebuda dels participants: Repartiment de materials per a la sessió
10:15h Benvinguda i presentació instituciona
10:25h Presentació de la Diagnosi de les Infraestructures del Ripollès
10:45h Treball en grups: Valoració de la Diagnosi i identificació de les propostes per al Pacte Comarcal
12:00h Pausa esmorzar
12:20h Posada en comú de les propostes del grup i priorització
13:20h Tancament de la jornada
La iniciativa del Pacte, innovadora a nivell català ja que aposta per la participació ciutadana en un tema estratègic, es va posar en marxa el mes d’octubre passat amb una primera fase de diagnosi plantejada per un Grup Motor. Els objectius que persegueix el Pacte són establir un diagnòstic unitari sobre la situació de les infraestructures al Ripollès, articular un conjunt de propostes de consens amb experts i ciutadania sobre les infraestructures del futur a la comarca, disposar d’una eina que permeti agilitzar les negociacions de les inversions al Ripollès amb les administracions d’àmbit català, espanyol i europeu, i incidir en la redacció dels diferents Plans que estan en procés d’elaboració.

Compartiu-ho amb: