Bona participació a la jornada de debat per definir les infraestructures que calen al Ripollès

18 d'abril de 2009

34 persones provinents d’àmbits polític, tècnic, econòmic i social del Ripollès van prendre part el dissabte 18 d’abril a la jornada participativa per definir el Pacte Comarcal de les Infraestructures del Ripollès que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal. La jornada va ser qualificada d’èxit pel president del Consell, Enric Pérez, ja que es va obtenir una bona resposta per part dels participants i es va poder generar un debat molt interessant.

 
Els 34 participants es van dividir en grups per debatre al voltant de cinc infraestructures: viàries, ferroviàries, energètiques, de telecomunicacions i de sanejament i residus. Cada grup va fer una valoració de la Diagnosi de les Infraestructures del Ripollès, feta en una primera fase del procés i presentada el mateix dissabte abans de la dinàmica de grups, i, posteriorment, una identificació de propostes per  a cada tema a tractar. Un cop acabats els tallers grupals es va fer una posada en comú i una priorització de les propostes entre tots els assistents.

El document que ha sortit d’aquesta jornada rebrà una aprovació inicial, segurament per part del ple del Consell Comarcal, i serà enviat a totes les entitats, agents polítics, socials i econòmics de la comarca perquè hi diguin la seva. Segons Pérez, “en ser un procés innovador, després de la jornada participativa hem de valorar quins passos calen acabar de fer per garantir que tothom pugui participar en aquest document”.

La iniciativa del Pacte es va posar en marxa el mes d’octubre passat amb una primera fase de diagnosi plantejada per un Grup Motor. Els objectius que persegueix el Pacte són establir un diagnòstic unitari sobre la situació de les infraestructures al Ripollès, articular un conjunt de propostes de consens amb experts i ciutadania sobre les infraestructures del futur a la comarca, disposar d’una eina que permeti agilitzar les negociacions de les inversions al Ripollès amb les administracions d’àmbit català, espanyol i europeu, i incidir en la redacció dels diferents Plans que estan en procés d’elaboració.

Compartiu-ho amb: