Enric Pérez és membre de la nova subcomissió de consells de la Federació de Municipis

13 de maig de 2009

Davant l’avantprojecte de la futura Llei de Governs Locals que ha de definir la nova organització territorial, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha decidit unir polítics i tècnics en una comissió per poder-hi fer aportacions. És la Subcomissió de Consells Comarcals, que es va constituir el  8 de maig a Barcelona.

Des de la recent creada comissió es percep que l’avantprojecte atorga un marc competencial massa ampli als futurs Consells de Vegueries, fet que allunya els serveis i l’administració del territori. Un plantejament que minimitza el paper dels Consells Comarcals, que a través de la Subcomissió intentaran vetllar perquè es mantinguin els serveis prop del ciutadà. 

El president del Consell Comarcal del ripollès, Enric Pérez, forma part d’aquesta Subcomissió. Segons Pérez, “és molt important que la nova Llei reculli les nostres aportacions ja que hem d’assegurar que les comarques de muntanya com la nostra no perdin serveis en detriment de la nova capital administrativa, en el nostre cas, Girona, cosa que perjudicaria el ciutadà”.

Compartiu-ho amb: