El Consell s’adhereix a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la Diputació

25 de maig de 2009

El Consell Comarcal del Ripollès és una de les 37 entitats que el 21 de maig passat va signar, a través de la vicepresidenta Carme Freixa, el conveni amb la Diputació de Girona per crear la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), una eina que neix de la necessitat i l’oportunitat que han vist les administracions locals de treballar en l’àmbit de la promoció econòmica.


Aquesta xarxa possibilitarà un marc d’actuació més ampli que el propi municipi o comarca i significarà el suport i la implicació de la Diputació, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, que té com a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del territori. En el cas del Ripollès, les actuacions emmarcades en la xarxa les aplicarà el Consorci Ripollès Desenvolupament, que és l’ens que té les competències de promoció econòmica de la comarca.

Les línies de treball de la XSLPE són: 

1) Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posada en comú de les accions que es desenvolupen en aquesta matèria a les comarques de Girona.
2) Facilitar un aplicatiu i una metodologia a les entitats que disposin de Serveis Locals d’Ocupació.
3) Fomentar les activitats formatives en relació a aquestes àrees.

4) Donar suport a les polítiques d’igualtat en matèria de Promoció Econòmica.
5) Coordinar els Serveis Locals del territori.
6) Fer una prospecció de les necessitats de les empreses de les comarques gironines.
7) Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna.

Les altres entitats locals signants són municipis, agrupacions de municipis, consells comarcals, consorcis i associacions d’arreu de la demarcació gironina. La Diputació ha obert una segona convocatòria amb termini d’adhesió fins al 29 de maig.

Compartiu-ho amb: