El Ple aprova les bases per a la creació del Consorci de Benestar Social del Ripollès

15 de juliol de 2009

altEl Consorci de Benestar Social del Ripollès ja compta amb el vistiplau dels dinou consellers comarcals, que en el darrer ple van aprovar-ne la creació i els estatuts. Aquest va ser un dels temes que es va tractar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 14 de juliol, en la qual també es va parlar del Pacte Comarcal per a les Infraestructures del Ripollès i dels empadronaments il·legals per obtenir ajuts de menjador.

Consorci de Benestar Social
Segons el president del Consell Comarcal, Enric Pérez, “amb aquest organisme posarem solució a un dèficit històric en serveis socials a la comarca i podrem unificar els serveis que ja es prestaven a nivell comarcal amb els de Ripoll”. Pérez també va explicar que amb el Consorci “complirem el requisit demanat pel Departament d’Acció Social de tenir un interlocutor únic en aquest àmbit i guanyarem amb especialització de serveis”. El cap del grup comarcal de Convergència i Unió a l’oposició, Miquel Rovira, va felicitar la creació del nou organisme i va recalcar que “serà l’eina ideal per poder incidir en el desplegament de la Llei de la Dependència a la comarca”.

El Consorci serà presidit pel president del Consell Comarcal en representació de divuit municipis de la comarca, i comptarà amb l’alcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, com a vicepresidenta, en representació del seu municipi. Els pressupostos del nou organisme, així com l’establiment de nous serveis, s’aprovaran pel Consell d’Alcaldes i es constituirà abans de l’1 de gener de 2010. El seu principal objectiu serà assegurar l’equitat territorial pel que fa a l’oferiment de serveis, és a dir, que des de qualsevol municipi es pugui demanar i rebre el mateix servei. El personal, unes quaranta-cinc persones en total, no canviarà d’ubicació i es podrà trobar a l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès o, pel que fa a Ripoll i un cop fet el canvi previst, a l’antic edifici de SOMASRSA.

alt

Aprovació inicial del Pacte per a les Infraestructures del Ripollès
El ple del mes de juliol també va aprovar el document inicial del Pacte Comarcal per a les Infraestructures del Ripollès, que es sotmetrà a un període d’exposició pública fins al proper 21 d’agost. De totes maneres, tal com va explicar Pérez, “el document ja s’enviarà a la Generalitat perquè es tingui en compte pel Pacte Nacional de les Infraestructures, que ja s’està tancant”. Pérez va afegir que aquest document és tan sols un punt d’inici i que en el futur s’haurà d’anar ampliant de manera sectoritzada aprofundint en les necessitats de cada infraestructura (viària, ferroviària, energètica, de sanejament i gestió de residus i de telecomunicacions).

Torna el debat sobre els empadronaments il·legals per obtenir ajuts de menjador
Els consellers de Convergència i Unió es van abstenir en dos punts que feien referència als ajuts de menjadors escolars, el més important dels quals era l’aprovació de les bases i l’obertura de la convocatòria del curs 2009-2010, per reiterar el seu desacord amb el retall d’algun dels ajuts per part del Departament d’Educació, sobretot d’aquells que es destinaven a alumnes de nuclis agregats. L’alcalde de Ribes de Freser, Marc Prat, va aprofitar per tornar a posar sobre la taula el tema dels empadronaments il·legals per poder obtenir la gratuïtat del servei de menjador. “Cal que hi posem solució perquè arribarà el mes de setembre i ens tornarem a trobar amb el mateix”. Prat fa referència a aquelles famílies que s’empadronen a municipis que no tenen escola i que al·leguen el motiu de desplaçament geogràfic per obtenir la gratuïtat del menjador escolar.

Segons el president del Consell, Enric Pérez, la solució la tenen els ajuntaments, que haurien de fer desempadronaments d’ofici quan detectin aquests casos. Pérez també va dir que s’haurien de prioritzar els motius socioeconòmics i no els geogràfics a l’hora d’atorgar aquests ajuts de menjador, voluntat que ja recullen les noves bases aprovades.

Finalment, es va acordar que s’abordaria el tema en la propera sessió de Consell d’Alcaldes.

Aprovació del PAS i del Pla de desplegament de la recollida orgànica
Durant el ple també es va aprovar el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil als municipis (PAS) de la comarca del Ripollès, que descriu com cal que actuar en casos dels serveis mancomunats, com el de la recollida de residus o el transport i el menjador escolar, davant d’una emergència. Un Pla que ha estat elaborat des del Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEIN). I, finalment, també es va aprovar el manteniment del Pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municpals (FORM).

Compartiu-ho amb: