El Consell facilita la sol·licitud de descodificadors TDT gratuïts a les persones en risc d’exclusió

7 de setembre de 2009

El Consell Comarcal del Ripollès centralitzarà el tràmit de la sol·licitud per accedir al Pla de Recolzament a Col·lectius en Risc d’Exclusió, que cedirà gratuïtament descodificadors de TDT als habitants del Ripollès que formin part d’aquest col·lectiu.

altEn el marc de la primera fase de transició a la Televisió Digital Terrestre, dins la qual es troben els municipis del Ripollès, que van començar l’apagada analògica el dia 30 de juny passat, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha posat en marxa el Pla de Recolzament a Col·lectius en Risc d’Exclusió per cedir gratuïtament descodificadors de TDT a les persones que formin part d’aquest grup.

El Ministeri va informar sobre la mesura als ajuntaments ripollesos a mitjan agost i, davant del curt termini per executar-la, fins a finals de setembre, el Consell Comarcal del Ripollès ha decidit donar suport a la tramitació i obtenció d’aquests aparells perquè “els possibles beneficiaris del Ripollès no perdin el tren de la TDT”, segons explica el president de l’ens, Enric Pérez.

A partir del dimarts 8 de setembre i fins al dia 18 de setembre, les persones que compleixin els requisits per obtenir el descodificador el podran sol·licitar des del Consell Comarcal, que també enviarà els fulls de sol·licitud als ajuntaments de la comarca perquè les persones que no es puguin desplaçar fins a Ripoll ho puguin tramitar a través del seu ajuntament. Tenint en compte el curt termini per accedir a aquest Pla de Recolzament, Pérez diu que “des del Consell serem proactius i les treballadores socials informaran de la mesura directament a les persones que coneguin que s’hi puguin acollir”.

A continuació, especifiquem detalls de la campanya i altres dades d’interès per complementar la informació:

. Objectiu dels Serveis Socials del CCR: facilitar l’acolliment a aquesta mesura a les persones amb risc d’exclusió que resideixin al Ripollès, recollint i tramitant les sol·licituds, demanant els descodificadors, anant-los a buscar i fent-los arribar a les persones que l’hagin demanat.

 
. Condicions per entrar dins el Pla de Recolzament:
1- Residir en un municipi afectat per les apagades de la Fase I. Tots els del Ripollès hi són inclosos

2- Pertànyer a un dels col·lectius en risc d’exclusió, complint-se almenys un dels criteris següents:

Tenir discapacitat visual i/o auditiva reconeguda amb un grau de discapacitat total igual o superior al 33%

Tenir 65 anys o més i un nivell de dependència de grau II (dependència severa) o III (gran dependència)

Persones majors de 80 anys que visquin soles o en companyia d’una altra persona major de 80 anys

3- No haver estat beneficiari de cap Pla de Recolzament, ja sigui de l’Administració General de l’Estat o de la Comunitat Autònoma.

4- No disposar actualment de sintonitzador TDT en el domicili

. Documentació requerida:
. Emplenar un formulari de sol·licitud i adjuntar fotocòpia compulsada del DNI

. Document que acrediti que es viu en un dels municipis contemplats en la mesura (si consta al DNI ja n’hi haurà prou, si no, es pot adjuntar una factura de telèfon, un rebut de pagament dels impostos, un contracte de lloguer, etc)

. Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del grau de discapacitat o nivell de dependència de l’usuari. En cas de persones majors de 80 anys, ja n’hi ha prou amb el DNI.

. On es poden adreçar les persones que el sol·licitin?: al Consell Comarcal del Ripollès i als ajuntaments.

. Terminis: la mesura estarà vigent fins al 30 de setembre, tot i que el Ministeri ha dit que les sol·licituds haurien de ser prèvies a aquesta data per poder preparar els aparells. El Consell (i els ajuntaments) les recollirà fins al divendres 18 de setembre, per poder completar tots els tràmits (documentació o requeriments que facin falta) i fer la petició. En el cas del Ripollès els descodificadors es recolliran a Girona: Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones (Pl. Josep Pla, 14. 17001 Girona).

 
. Previsió de sol·licituds:
En tractar-se d’un grup heterogeni (persones amb discapacitat, amb certs graus de dependència o majors de 80 anys), des del Consell Comarcal no es disposa de dades sobre el nombre de persones que en formen part. Es preveu que bàsicament els beneficiaris siguin persones de poblacions on encara sintonitzen la televisió de forma analògica.

Tenint en compte la previsió del document sobre la Transició a la TDT al Ripollès proporcionat des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, actualment falten apagar els següents centres emissors (entre parèntesi, la data prevista de l’apagada i corresponen encesa de la TDT):

Espinavell (gener 2010): 32 habitants
Camprodon II / Font Rubí (1 octubre 2009)
Gombrèn, Gombrèn i el Cortal (octubre 2009): 153 + 14 habitants

També falta construir o engegar els següents nous centres emissors:

Toses – Nevà, nucli de Nevà (2010): 38 habitants
Camprodon – Rocabruna, nucli de Beget (2010): 16 habitants
Sant Joan de les Abadesses – Solei Avall, disseminat (2010)
Queralbs (30 desembre 2009): 136 habitants
Campdevànol – zona càmping Pirineus (novembre 2009)
Compartiu-ho amb: