Es presenta el projecte educatiu L’Escola és de Colors

22 de setembre de 2009

altEls centres escolars de primària i secundària de la comarca del Ripollès ja tenen a les mans les propostes de treball del projecte educatiu l’Escola és de Colors de cara al curs 2009-2010. Aquest dimarts 22 de setembre s’ha presentat la iniciativa, desenvolupada en el marc del Pla de Ciutadania i Immigració del Ripollès dut a terme des de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Ripollès.

Tal com ha explicat el president de l’ens, Enric Pérez, “el projecte consisteix a oferir de manera gratuïta unes dinàmiques de treball a alumnes de 5è de primària i 1er d’ESO, per fer-los reflexionar al voltant de situacions que poden desembocar en comportaments incorrectes, com la xenofòbia, la intolerància o la insolidaritat”. També es tracta de donar eines a alumnes i professors per afrontar els conflictes dins i fora de l’aula i de treballar valors com la justícia, la pau, la solidaritat, l’antiracisme, la llibertat, etc.

alt

Projecte d’àmbit comarcal consolidat:
L’Escola és de colors és un projecte ja consolidat, que es va començar a posar en pràctica el curs 2005-2006, en forma de tallers amb les famílies. A partir del curs següent, 2006-2007, el treball va passar a fer-se amb els alumnes, pràctica que ha continuat fins a dia d’avui.

El curs passat, 2008-09, un total de nou centres de la comarca van realitzar alguna de les dinàmiques proposades, fent-ne una valoració molt satisfactòria.

 
Novetats del curs actual:
Aquest curs, per primera vegada s’executaran els tallers i les dinàmiques des del Consell Comarcal. Fins l’any passat, el disseny i la gestió del projecte es feia des del Consell, però els tallers els executava una empresa externa. Per Pérez, “això demostra la consolidació del projecte i de l’aposta que en fem des del Consell”.

També hi ha una novetat pel que fa a la temàtica de les dinàmiques: fins l’any passat s’oferien tallers que treballaven la resolució de conflictes. Aquest any, s’hi afegiran els que treballaran l’exclusió social i la convivència. Durant la presentació s’ha donat a conèixer el material que es treballarà a classe en les dinàmiques d’aquesta última temàtica, la convivència, i que giren al voltant d’un dibuix d’una comunitat de veïns realitzat per l’autor ripollès Agustí Riera, on es mostra el que es pot i no es pot fer. Segons Pérez, “l’objectiu és que les aules treballin aspectes claus per a la convivència, com el bon reciclatge, disminuir els sorolls, pintar correctament les façanes o instal·lar bé les antenes, etc. al mateix temps que es donen nocions de les ordenances cíviques de cada municipi”. Un material que, en un futur, es pretén treballar directament a les comunitats de veïns amb presència de persones immigrades.

alt

Pla de Ciutadania i Immigració del Ripollès 2005-2009:
Per Enric Pérez, “el Ripollès és una comarca que, en comparació amb la resta de Catalunya, rep un nombre baix d’immigració perquè l’entorn econòmic no ofereix gaire possibilitats d’establir-se i guanyar-se la vida, i precisament aquest fet ens permet treballar amb molta qualitat amb aquests col·lectius”. Un treball que es realitza a partir del Pla de Ciutadania i Immigració 2005-09, que proposa un concepte nou de ciutadania que pretén avançar cap a la igualtat de drets i deures de tots els catalans i catalanes, amb independència de la nacionalitat i de les situacions jurídiques, dins els límits competencials del marc actual.

Es pretén treballar, a través de diferents programes i projectes, d’una manera transversal i interdepartamental en els àmbits educatiu, sanitari, laboral, associatiu, etc. L’arribada de persones d’arreu del món a la nostra comarca planteja nous reptes que afecten tots els ripollesos i ripolleses, per tant, la situació reclama un treball conjunt de tota la població per afavorir la convivència.

 

Compartiu-ho amb: