La Llei de la Dependència ja ha rebut 1.200 sol·licituds al Ripollès

23 d'octubre de 2009

Els Serveis Socials del Consell Comarcal del Ripollès han registrat gairebé 1.200 sol·licituds (1.197) per acollir-se a la Llei de la Dependència des del maig de 2007, any en què va entrar en vigor. D’aquestes, n’hi ha 937 d’actives, xifra que, tot i la lentitud en alguns casos, fa valorar positivament el desplegament de la norma a la comarca. 

D’aquestes 1.197 sol·licituds, tramitades a través del propi Consell, de l’Ajuntament de Ripoll, de les residències geriàtriques de la comarca, de l’Hospital de Campdevànol, de la Fundació MAP, del centre de salut mental o de particulars, 482 estan en procés de valoració / resolució del grau de dependència (primera fase), 93 estan en procés d’elaboració del programa individual d’atenció o PIA (segona fase), que concreta els serveis i les prestacions a rebre en cada cas, i 622 ja han començat a rebre els serveis i les prestacions concretades en el PIA.

El Ripollès és una de les comarques on la valoració de la implantació de la llei és positiva, ja que hi ha un nombre de resolucions elevat respecte a les peticions emeses. I és que el número total de sol·licituds actives és de 937.

Dels ajuts aprovats a través de la llei, 311 corresponen a prestacions econòmiques per a cuidadors no professionals, 126 a serveis d’ajut a domicili i 223 a prestacions econòmiques i serveis de residència.

De les 1.197 sol·licituds presentades al Ripollès des que la llei és vigent, 758 corresponen a dones i 439 a homes; mentre que 1.020 provenen de persones majors de 65 anys i 177 de persones amb disminució (de 0 a 64 anys).

 
Comissió de seguiment
El PRODEP, Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb dependències, recomana la creació d’una comissió per fer el seguiment i coordinar la gestió de les sol·licituds de dependència a la comarca. El Ripollès és una de les comarques que n’ha constituït una, que es reuneix mensualment des del març de 2009. Hi participen les residències geriàtriques, els serveis d’atenció primària de Ripoll i comarca, un representant dels serveis sociosanitaris, el referent comarcal del PRODEP i el referent del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
 
 
Com funciona la Llei de la Dependència
La Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència va entrar en vigor a principis de 2007 i s’està desenvolupant de manera gradual fins al 2015. La norma estableix tres graus de dependència amb dos nivells per cada grau. Un cop entrada la sol·licitud s’entra en una primera fase de valoració per determinar el grau i nivell de dependència. Posteriorment, s’entra en una segona fase d’elaboració del programa individual d’atenció (PIA) on es concreten els ajuts per a cada persona, amb el detall dels serveis i les prestacions que es donaran. Segons la llei, ambdues fases tenen un termini màxim de tres mesos cadascuna.
La llei contempla l’atorgament de serveis com la teleassistència, el servei d’atenció domiciliària i centres de dia, ocupacional o residencial; i prestacions econòmiques vinculades a una residència, a un centre de dia, als cuidadors no professionals (poden ser familiars o persones de l’entorn proper), a un servei d’atenció a domicili o a un assistent personal.

Per a més informació:
Butlletí de la Dependència (Generalitat de Catalunya)

Compartiu-ho amb: