El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Ripoll al programa INCORPORA de l’Obra Social La Caixa

10 de novembre de 2009

El Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll han signat un conveni d’adhesió al programa INCORPORA de l’Obra Social “La Caixa” amb l’objectiu d’afavorir una major incorporació  de les persones amb risc d’exclusió al món laboral i promoure la Responsabilitat Social Empresarial.

La Fundació MAP és l’entitat del Ripollès que forma part del grup INCORPORA Girona i serà amb qui les dues administracions, Consell Comarcal del Ripollès i Ajuntament de Ripoll, materialitzaran els acords del conveni. Segons aquest, Consell i Ajuntament comunicaran sempre les ofertes de lloc de treball disponibles i les condicions de contractació a la Fundació MAP per tal que persones amb risc d’exclusió al món laboral tinguin opció de presentar-se a l’oferta.

Des de la Fundació es realitzarà una preselecció dels candidats que es considerin idonis per als llocs de treball demandats des de les institucions, essent aquestes últimes les que determinaran la seva admissió o no en el procés de selecció. En el cas que hi siguin admesos, la mateixa Fundació farà un seguiment de la inserció laboral, mentre que per part de les administracions es facilitarà aquest seguiment i es participarà de forma activa en el procés d’avaluació de l’experiència.

Ajuntament de Ripoll i Consell Comarcal del Ripollès han signat cadascun el seu conveni directament amb la Fundació Privada MAP com a entitat del grup INCORPORA Girona*. L’acord tindrà la vigència d’un any i serà prorrogat per períodes successius d’un any sempre i quan totes les parts hi estiguin d’acord.

*Les entitats que participen en el grup Incorpora Girona són la Fundació Altem, la Fundació Astres, la Fundació Astrid-21, Caritas Diocesana, Creu Roja, Fundació Drissa, Suara Cooperativa, Fundació MAP, Fundació Oscobe, Fundació Plataforma Educativa, La Fageda i Mifas.

Compartiu-ho amb: