Inaugurada la nova oficina del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Ripollès

17 de desembre de 2009

altLa presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Marta Selva, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, i la presidenta del Consell de Dones del Ripollès i vicepresidenta del Consell Comarcal Maria Carme Freixa, han inaugurat avui la nova oficina del Servei d’Informació i atenció a les dones (SIAD) de la comarca del Ripollès. Aquest servei dóna informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. El servei també treballa en la prevenció, atenció i detecció de la violència masclista. 

L’oficina del Servei d’informació i Atenció a les Dones s’ubica a les dependències del Consell Comarcal del Ripollès, al carrer Progrés 22. Està atès per una psicòloga especialitzada en perspectiva de gènere, i un servei d’assessorament jurídic. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dilluns també de 2/4 de 5 a 7 de la tarda. Al llarg de l’any 2009, aquest servei ha atès 120 persones. L’àmbit d’atenció majoritari ha estat l’atenció integral en aspectes de violència masclista, amb un 45% dels casos. Els altres àmbits han estat l’atenció psicològica (32,5%), la jurídica (20%) i informació i orientació sociocomunitària (2,5%). Al SIAD s’hi pot contactar a través del telèfon 972 70 32 11 i l’adreça electrònica dones@ripolles.cat.

 

L’existència dels SIAD a Catalunya fa que l’atenció a les dones en situació de violència masclista tingui una resposta propera en els propis municipis. En concret, els SIAD són serveis de referència que atenen les necessitats específiques de les dones, que incrementen l’eficàcia de la sensibilització social, la prevenció i la detecció de la violència masclista per derivar els casos, si s’escau, a recursos més especialitzats. La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix un nou context de treball i desenvolupament territorial d’aquests serveis que queda reflectit a través d’un contracte programa bianual.

 

L’aportació de l’Institut Català de les Dones a les polítiques de dones que desenvolupen els ens locals ha suposat una inversió entre els anys 2005 i 2008 de 9,9 milions d’euros. Pel que fa als SIAD de la demarcació de Girona, l’ICD ha invertit enguany 260.000 €, un  31% més que l’any passat. L’any vinent la inversió serà de 270.000 €. Aquesta injecció econòmica permetrà reforçar l’atenció a les dones que ja ofereixen els SIAD dels Consells Comarcals del Ripollès, Gironès i Ajuntament de Salt, Pla de l’Estany, Baix Empordà, La Selva, Alt Empordà i els ajuntaments de Girona, Palafrugell, Olot, Lloret de Mar i Figueres.

Compartiu-ho amb: