El Consell Comarcal del Ripollès signa, a Girona, un conveni per millorar l’assistència als municipis en casos d’emergència

22 de gener de 2010

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) va signar, ahir dijous, amb els consells comarcals de l’Alt i Baix Empordà, Garrotxa i Ripollès sengles convenis per posar en marxa els respectius Plans d’Assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil, amb un pressupost total de 67.397,9 euros. 

La firma dels convenis ha estat presidida pel secretari general d’Interior, Joan Boada, el qual ha estat acompanyat pel director general de Protecció Civil, Josep Ramon Mora, el director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, Marc Vidal, i els presidents dels quatre consells comarcals.

 A través d’aquests convenis s’atorga una subvenció directa als quatre consells comarcals de la demarcació de Girona que disposen de Pla d’Assistència i Suport als municipis homologat per la Comissió de Protecció Civil, amb el propòsit d’impulsar la creació i implantació d’estructures de protecció civil d’àmbit supramunicipal.

La Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya reconeix als consells comarcals com a entitats que participen en les tasques de protecció civil i que ‘han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil’.

La llei també defineix que els consells comarcals han de donar el suport necessari als municipis de la comarca que no disposin de cap servei professional de protecció civil, amb una estructura definida, personal tècnic i una logística organitzada per fer front a les emergències.

Amb aquest conveni, l’objectiu principal de Protecció Civil és assentar les bases per a la creació d’una infraestructura bàsica de protecció civil dins l’organització del Consell Comarcal, per donar suport als ajuntaments en la realització de les seves funcions en protecció civil i regular l’execució i elaboració dels plans de protecció civil.
 

A més, es vol promoure que els consells comarcals siguin una figura cabdal en relació a la planificació en matèria de protecció civil i la prevenció del risc dels municipis del seu àmbit territorial: fent formació al personal tècnic municipal de protecció civil, col·laborant amb el Servei d’Implantació i de Sensibilització en campanyes d’informació a la població, i facilitant informació periòdica dels plans municipals que s’elaborin. 

 

El passat 22 d’octubre de 2009 la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar el Pla d’Assistència i Suport als municipis dels consells comarcals de l’Alt i Baix Empordà, garrotxa i Ripollès, per la qual cosa han pogut optar a rebre les subvencions en matèria de Protecció Civil.

 

La Direcció General de Protecció Civil va preveure un total de 107.109,60 euros del pressupost del 2009 a ‘corporacions locals’ per assolir aquest compromís amb els Consells Comarcals, que en concret a la demarcació de Girona suposa 67.397,9 euros.

 
Consells Comarcals
Població
Municipis
Pressupostconveni
ALT EMPORDÀ
135.413
68
29.831,30 €
BAIX EMPORDÀ
130.738
36
18.703,43 €
LA GARROTXA
54.437
21
9.768,93 €
RIPOLLÈS
26.831
19
9.094,24 €
TOTAL
590609
230

67.397,9 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquestes subvencions adopten forma de conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal corresponent, amb l’objectiu de fomentar la creació d’infraestructures de protecció civil de suport als municipis i garantir la continuïtat d’aquests recursos subvencionats disposant com a mínim d’un tècnic/a dedicat/da exclusivament a tasques de protecció civil.

Compartiu-ho amb: