Es presenta al Consell Comarcal ” La història del Ripollès del segle XX a través de les dones”.

2 de març de 2010

La presidenta del Consell de Dones del Ripollès, Maria Carme Freixa, acompanyada de representants de les associacions de dones de la comarca, van presentar aquest projecte que consisteix en realitzar un recull fotogràfic i videogràfic on quedi palesa la implicació de les dones en el segle XX. La durada prevista d’aquesta iniciativa és d’un any de manera que el dia internacional de la dona del 2011 es podrà presentar, en forma d’exposició fotogràfica, el treball realitzat durant aquest període.
 
 alt
 
Els objectius principals del projecte són:
 

– Donar a conèixer la realitat de les dones en el segle XX, en les diverses parts del territori, i sensibilitzar i   

     valorar tot l’esforç i les tasques realitzades per les mateixes.  
   – Promoure la participació de les dones.

– Impulsar la creació de xarxes d’intercanvi i fomentar el treball cooperatiu entre les diverses associacions.


Concretament el projecte presentarà tres línies temàtiques:

1. El món laboral (la pagesia).
2. La immigració dels anys 40.
3. I una línia temàtica pròpia del territori o associació:

                • Associació de Campdevànol: el paper de les dones dins l’hospital de Campdevànol (llevadores,
                   infermeres, cuineres, etc.).
                • Associació de la Vall de Ribes de Freser: el balneari de Montagut (balneari dirigit per una dona).
                • Associació de Ripoll: Les colònies tèxtils.
                • Dones de Vallfogona: Les dones dins del món rural (les feines de les dones segons l’estació de   
                  l’any i la transició de la dona de ser filla a ser jove).

Tot i que inicialment, el projecte l’iniciaran quatre associacions i/o grups de dones de la comarca, el projecte queda obert per tal que qualsevol grup o associació pugui afegir-se i participar-hi.

Per últim subratllar que és molt important la participació del màxim de dones per tal que puguin aportar el seu testimoniatge i tot el material fotogràfic que els sigui possible.

Compartiu-ho amb: