La deixalleria de Sant Joan de les Abadesses comença a donar servei

26 de març de 2010

La Directora de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, i l’alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, han inaugurat aquest matí la deixalleria d’aquest municipi.

alt
L’equipament és titularitat del Consell Comarcal i donarà servei als 3.589 habitants de Sant Joan de les Abadesses. Es tracta d’una deixalleria del tipus bàsic, que s’organitza al voltant d’una esplanada de circulació on hi ha col·locats els diferents contenidors. L’Agència de Residus va atorgar una subvenció de 171.393 euros a l’Ajuntament, mitjançant l’ordre d’ajuts anual destinats a equipaments com les deixalleries, que són una eina clau en la recollida selectiva dels residus municipals.
 

Actualment, el servei de deixalleria ja no és només un complement als sistemes de recollida selectiva, sinó que ha esdevingut una peça clau en tot l’engranatge de la gestió de residus a Catalunya: ofereix un servei de qualitat, facilita la participació dels usuaris i per tant, millora els nivells de recuperació i reciclatge dels residus municipals (especialment d’aquells materials continguts en els residus voluminosos, d’aparells elèctrics i electrònics, oli de cuinar, fusta, restes de pintura, etc.). Així, la deixalleria és una instal·lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus. A data d’avui a Catalunya hi ha més de 300 deixalleries en funcionament.

 

El model català de gestió de residus municipals es fonamenta en generar menys residus i obtenir més recuperació. L’objectiu és aprofitar el màxim de materials recuperables que puguin retornar al cicle productiu, amb el conseqüent estalvi d’energia i matèries primeres que això suposa, i tractar tots els residus abans que arribin al seu destí final. A Catalunya, l’any 2008, va continuar la tendència a l’increment de la recollida selectiva dels residus municipals, que es va situar en el 34,4% dels residus generats a les llars catalanes. En concret, a la comarca del Ripollès  es van recollir selectivament el 35,5% dels residus municipals generats i a Sant Joan de les Abadesses, el 63,3%, situant-se així entre els municipis amb percentatges de recollida selectiva més alts del país.

Compartiu-ho amb: