S’aprova la concessió d’un crèdit extraordinari al pressupost de 2010

17 de novembre de 2010

Ple de tràmit el d’aquest dimarts al Consell Comarcal del Ripollès. Un dels punts més destacats va ser l’aprovació de la concessió d’un crèdit extraordinari en el pressupost del 2010 de 325.000 euros, finançat amb romanent de tresoreria del 2009.

Els conceptes més destacats en què es destina aquest crepdit són unes aportacions extraordinàries al Consorci Ripollès Desenvolupament per complementar el finançament de dos projectes d’àmbit comarcal: un de servei de formació, asessorament i orientació laboral i un altre projecte FEDER per millorar tecnològicament uns equipaments destinats a emprenedors (100.000 euros); un augment del cost de la recollida d’escombraries i del tractament de lixiviats (57.000 euros), o una partida per donar suport al manteniment de la UEC, Unitat d’Escolarització Compartida (4.500 euros).

Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de CiU, que tot i considerar la destinació del crèdit correcta, va votar en coherència a l’abstenció que en el seu dia va fer al pressupost.

D’altra banda, també va destacar l’aprovació de les competències de gestió, liquidació i recaptació de multes de trànsit i sancions administratives dels Ajuntaments de Campdevànol i Sant Joan de les Abadesses que passaran al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

Compartiu-ho amb: