El Consell aprova un pressupost de ‘restricció’ de 9 milions d’euros

22 de desembre de 2010

“Si el 2010 parlàvem d’un pressupost de contenció, de cara al 2011 podem parlar d’un pressupost de restricció”. Amb aquestes paraules definia el president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, el pressupost per al 2011 que va aprovar ahir en un ple extraordinari l’ens comarcal. Puja a 9.143.000 euros, com sempre equilibrat entre ingressos i despeses. Pérez va explicar que “s’han hagut d’ajustar despeses, ja que les previsions d’ingressos disminueixen però ens esforcem per poder mantenir els serveis”.

Pel que fa a despeses de remuneració de personal, hi ha una rebaixa de 37.000 euros per l’aplicació del Reial Decret que afecta el sou dels treballadors. També hi ha un decrement d’un 38% en les despeses de personal i d’un 42% en el capítol de transferències a causa del traspàs de les treballadores de serveis socials del Consell cap al pressupost del Consorci de Benestar Social del Ripollès, creat aquest mateix any.

També destaca el decrement de gairebé el 23% de les despeses financeres gràcies a l’amortització de dos préstecs i, pel que fa al capítol de transferències, destaquen les que es faran al Consorci de Benestar Social del Ripollès per al programa d’atenció a les dones (23.000 euros), les que es destinaran a alumnes i escoles en previsió d’ajuts al menjador i desplaçaments (357.960 euros) i al Consorci Ripollès Desenvolupament (57.564 euros).

Pel que fa al capítol d’inversions, es faran aquelles que ja vénen finançades per PUOSC, per Política Territorial i Obres Públiques per la millora de camins rurals o per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la millora de les estacions depuradores.

Pérez va destacar la bona salut financera de l’ens comarcal, ja que està en una franja molt baixa d’endeutament , que és del 4,73%, i va dir que s’espera passar el 2011 sense haver d’aplicar cap tipus de restricció.

El grup de Convergència i Unió a l’oposició, tot i reconèixer que ells segurament haurien hagut de fer un pressupost similar, es va abstenir.

L’altre punt destacat de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la modificació de les taxes per la prestació als municipis de la comarca dels serveis de secretaria-intervenció i tècnic municipal, que suposarà un augment de 7.000 a 9.800 euros anuals de la part que paguen els ajuntaments. El grup de Convergència i Unió hi va votar en contra ja que, segons el seu portaveu, Miquel Rovira, “els alcaldes hi van mostrar clarament el seu rebuig i nosaltres, per sentit comú, no hi podem estar d’acord”. El president del  Consell va fer dos oferiments: el compromís de compensar aquesta puja als ajuntaments si finalment els ingressos de la Diputació i de la Generalitat, que ajuden a finançar el cost del servei, es mantenen i el Consell tanca l’exercici 2010 en positiu i el compromís de no demanar més diners als ajuntaments si finalment els ingressos de la Diputació i la Generalitat són més baixos del previst.

Per Pérez, “aquí qui se la juga i qui té un problema real és el Consell Comarcal, ja que d’entrada assumeix el cost de 80.000 euros que no sabem segur si arribaran d’Administració Local. Els ajuntaments tindran un 71% del cost del servei finançat i crec que per ells un 29% és assumible, tot i que entenem els moments difícils que estan passant ells, però també nosaltres”.

Equip de govern i oposició van acordar que anirien a veure les administracions competenents per mirar d’aconseguir el finançament necessari.

El ple extraordinari també va servir per aprovar una modificació de la taxa del permís d’abocament d’aigües residulas, que incrementa perquè inclourà el cost de l’analítica corresponent, que fins ara havia d’anar a càrrec del particular; la cancel·lació d’un péstec gràcies als diners estalviats per l’aplicació del Reial Decret que marca la rebaixa del sou del personal que treballa a l’adminsitració pública; i la sol·licitud al Departament d’Acció Social i Ciutadania  que tingui en compte el factor de ruralitat en l’aportació per a desplaçaments en l’atenció primària i del sistema de comptabilització horària en l’atenció domiliària.

 

Més informació: notícia sobre el Consell d'Alcaldes del Ripollès de 14-12-10

Compartiu-ho amb: