‘Ens movem perquè el Ripollès es mogui’, balanç de legislatura del president del Consell Comarcal

25 de març de 2011

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez i Casas, ha fet balanç de la feina feta per la institució durant la legislatura 2007-2011 en un escrit que ha sortit publicat al setmanari El Ripollès de 24 de març de 2011 i que porta per títol Ens movem perquè el Ripollès es mogui. El reproduïm a continuació:

"El títol que encapçala aquestes línies és el que hem escollit per resumir l’acció del Consell Comarcal del Ripollès del 2007 al 2011. La institució que he tingut l’honor de presidir durant aquests quatre anys té la seva principal raó de ser en la gestió diària de serveis que afecten directament els ajuntaments i els ciutadans. Una tasca moltes vegades silenciosa, poc reconeguda, però que existeix i que és molt important per al nostre dia dia: la gestió de residus, el tractament d’aigües residuals, el transport i el menjador escolars, els serveis socials… són només alguns dels serveis que es mouen cada dia i que fan moure la nostra comarca.

Moure’ns per no quedar-nos quiets, per avançar. Aquests no han estat uns anys fàcils pel context econòmic que ens ha tocat viure i per això hem governat, hem gestionat i, en definitiva, hem treballat amb un tarannà responsable, seriós, positiu i dialogant. I, malgrat les circumstàncies, hem avançat en els nostres objectius: l’economia, les persones i les infraestructures.

Pel que fa a l’economia, hem centrat els esforços a desenvolupar noves oportunitats econòmiques al territori liderant l’impuls de nous sectors com el de la biomassa forestal com a recurs energètic, estant al costat de les nostres empreses en projectes com els Plans d’iniciatives de dinamització i vetllant per fomentar l’ocupabilitat de les persones i una bona atenció i acompanyament als emprenedors. Hem destinat recursos a crear un servei d’inserció laboral que tingui en compte les necessitats de cada persona per incrementar la seva ocupabilitat amb una formació a mida. Un valor afegit que ens donarà eines per minimitzar la crisi i intentar sortir-ne.

Pel que fa a les persones, ara més que mai hem garantit els serveis bàsics i hem procurat que cap família s’hagi quedat al marge, dotant-nos d’una gran eina com és el Consorci de Benestar Social del Ripollès que ha permès desplegar programes, plans i serveis, com el Pla d’inclusió social per procurar el benestar dels ciutadans. Tasca que ja es desenvolupava des de feina anys, però que des del 2010 es realitza sota el paraigües d’una sola institució, garantint un treball més eficaç i eficient i possibilitant una major especialització dels professionals. Un dels reptes d’aquests anys ha estat el desplegament dels serveis derivats de la Llei de la dependència, feina duta a terme d’una manera àgil i eficaç a la comarca, la qual fins i tot ha rebut la felicitació per part de la Generalitat. La meva felicitació, doncs, a les professionals dels serveis socials que cada dia estan a peu de canó. I no només hem fet una gran feina amb les persones grans, sinó també amb els més petits, estant al costat de les escoles, i amb els joves, dotant-los d’eines per fer del seu futur una aposta segura amb opcions de feina, oci i habitatge.

Pel que fa a les infraestructures, ens hem dotat d’una eina molt important i consensuada amb els diferents agents del territori com és el Pacte Comarcal per a les Infraestructures del Ripollès amb uns objectius a assolir per vetllar el desplegament d’infraestructures al territori que signifiquen, en definitiva, el desenvolupament del propi territori. Hem pogut veure ja grans avenços com el desdoblament de la C-17, un gran pas endavant en telecomunicacions i noves tecnologies, la millora de la connectivitat interna i del transport urbà i l’assoliment de noves fites en gestió de residus i tractament d’aigües, així com petits passos per la millora del tren, que no s’han d’aturar quí.

Han estat uns anys profitosos i cal felicitar-nos per la feina feta, sense perdre de vista que en queda molta per fer. Cal continuar treballant i fer-ho amb constància i determinació perquè la comarca no s’aturi."

Compartiu-ho amb: