L’OCIC avisa sobre el ‘phishing’ de l’Agència Tributària

5 de maig de 2011

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor ha publicat un avís de 'phising' de l'Agència Tributària perquè els usuaris estiguin alerta. Es coneix com a 'phishing' la pesca de contrasenyes que pot fer arribar correus electrònics fraudulents als usuaris d'Internet. Des de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) han detectat la proliferació d'aquest tipus de correu ara que comença la campanya de declaració de l'IRPF. Amb l'assumpte "Missatges de devolució d'impostos" el correu presenta un formulari amb dades a emplenar. Des l'AEAT s'informa que cap entitat bancària ni organisme oficial no demana dades d'aquest tipus a través de correu electrònic o formulari i que, per tant, no s'ha de contestar aquest correu i ni donar cap dada. Sapigueu més detalls de l'avís aquí.

Compartiu-ho amb: