Noves informacions d’interès de Consum i Habitatge

31 de maig de 2011

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor ha publicat al seu apartat un avís sobre el brot per E. coli enterohemorràgic a Alemanya, que enllaça directament amb la pàgina de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària amb les últimes notícies i comunicats sobre la procedència d'aquest brot i la seva possible relació amb dues empreses d'Andalusia. D'altra banda, des del mateix apartat i també des de l'Oficina Local d'Habitatge del Ripollès, es dóna informació sobre l'Ofideute, un servei d'informació i assessorament sobre el deute hipotecari adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu domicili habitual.

Compartiu-ho amb: