L’Oficina del Consumidor recomana adherir-se a la Junta Arbitral de Consum

23 de juny de 2011

En un context de crisi, en què es necessita més que mai estimular i conservar la fidelitat del client i oferir un servei de qualitat, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Ripollès fa una crida a comerços i establiments a aconseguir aquest plus a través de l’adeshió a la Junta Arbitral de Consum de Cataluna (JACC).

L’arbitratge garanteix una mediació còmoda en cas de conflicte i evita generar perjudicis en l’activitat empresarial pel fet de generar un client insatisfet.

Actualment 44 comerços i establiments de la comarca ja hi estan adherits, fet que és visible per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió i en la publicitat, factures i documentació de l’empresa.

La JACC és un organisme adscrit a l’Agència Catalana del Consum que s’encarrega de tramitar les reclamacions que formulen els ciutadans arreu del país que se senten perjudicats a consequüència de la compra d’un producte o de la prestació d’un servei. La Junta Arbitral tramita les reclamacions a través de dos procediments diferents de resolució de conflictes voluntaris i gratuïts: la mediació i l’arbitratge de consum, que eviten encetar processos judicials costosos i que poden perjudicar la imatge del negoci.

Per adherir-se a la Junta només cal omplir la sol·licitud o compromís d’adhesió i fer-lo arribar a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (amb seu al Consell Comarcal del Ripollès, al 972 70 32 11 o a consum@ripolles.cat), des d’on s’envia a la JACC. L’adhesió és gratuïta.

Compartiu-ho amb: