Tres nous plans d’ocupació a l’Arxiu i a Medi Ambient

1 de juliol de 2011

Aquesta setmana el Consell Comarcal del Ripollès ha iniciat tres nous plans d’ocupació amb la contractació de quatre persones que realitzaran tasques a l’Arxiu Comarcal del Ripollès i a l’Àrea de Medi Ambient.

El primer pla d’ocupació porta per nom Digitalització dels documents conservats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès i el duen a terme dues persones. Després de realitzar una primera formació en arxivística i digitalització de documents (preparació, captura i tractament), tindran la tasca de digitalitzar documents essencials i històricament importants que formen part del patrimoni documental de la comarca del Ripollès. Es prioritzarà la documentació procedent d’institucions i organismes públics que han cedit la seva custodia a l’Arxiu i que tingui una consulta freqüent.

Els dos plans d’ocupació restants dependran de l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal. El primer porta per nom Servei d’educació ambiental a les escoles de la comarca del Ripollès i ha suposat la contractació d’un monitor d’educació que portarà a les escoles de primària i als casals d’estiu el Joc del Menys és Més (basat en el joc de l’oca) per ensenyar als més petits, tot jugant, com funciona la gestió de residus municipals, com minimitzar-los i com fer una bona recollida selectiva.

El darrer pla porta per nom Servei de comprovació dels xips de control dels contenidors de rsu de la comarca del Ripollès i la seva digitalització. La persona contractada per dur-lo a terme comprovarà la correcta instal·lació del xip amb què estan dotats els contenidors per a la seva localització via satèl·lit i els personalitzarà per disposar de dades informatitzades sobre la ubicació dels contenidors, el seu grau d’utilització, etc. Informació que permetrà conèixer amb exactitud la freqüència amb què s’omplen, la periodicitat amb què es netegen, detectar les incidències i comprovar les rutes que realitzen els camions de recollida, entre d’altres.

Les quatre persones contractades treballen un 70% de la jornada laboral (26,25 hores setmanals) i tenen un contracte de 6 mesos de durada subvencionat pel Departament de Treball, en el marc del Projecte Impuls de realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals.

Compartiu-ho amb: