Els alcaldes del Ripollès mostren el seu enuig a Salut

15 de setembre de 2011

En el Consell d’Alcaldes del Ripollès del dia 6 de setembre passat, els alcaldes i alcaldesses presents a la sessió van decidir mostrar el malestar al Departament de Salut pel procés seguit en la reorganització de les urgències amb la redacció d’una sèrie d’acords. Un text que es va consensuar en els dies posteriors i que aquesta mateixa setmana s’ha enviat al Departament de Salut, als Serveis Territorials de Salut a Girona i al Delegat del Govern a Girona.

 Els alcaldes i alcaldesses lamenten la manca de comunicació i sensació de desatenció que han tingut, sobretot des de la Vall de Camprodon; que s’hagi obviat l’òrgan del Govern Territorial de Salut i que no s’hagi informat correctament sobre el número de metges que hi haurien de guàrdia a la comarca.

Aquest acord del Consell d’Alcaldes també serà aprovat en el ple del Consell Comarcal del Ripollès que tindrà lloc el dimarts que ve, dia 20 de setembre.

 

ACORD DEL CONSELL D’ALCALDES DEL RIPOLLÈS PER MOSTRAR EL MALESTAR AL DEPARTAMENT DE SALUT PEL PROCÉS DE REORGANITZACIÓ DE LES URGÈNCIES

El Ripollès ha expressat el seu rebuig a la reorganització del servei d’atenció continuada aplicada a la comarca pel Departament de Salut, des de diferents ajuntaments, institucions, partits polítics i altres entitats. Les alcaldesses i alcaldes del Ripollès, a través del Consell d’Alcaldes, amb una sola veu, també volen deixar constància de la sensació de desatenció que el Departament de Salut ha generat amb la comunicació d’aquesta decisió i del malestar per no haver utilitzat el Govern Territorial de Salut del Ripollès com a òrgan de debat amb el territori.

És per aquest motiu que el Consell d’Alcaldes del Ripollès adopta els següents ACORDS:

1. Expressar al Departament de Salut l’enuig per la manca de comunicació i, fins i tot, sensació de desatenció que les alcaldesses i alcaldes han tingut en aquest procés, en especial, des de la Vall de Camprodon.

2. Lamentar que el procediment seguit pel Departament de Salut hagi obviat l’òrgan de representació territorial que el mateix Departament va instar als ajuntaments i institucions del territori a crear, el Govern Territorial de Salut. Així mateix, lamentar que els Serveis Territorials de Salut a Girona encara no hagin contestat la petició de reunió d’aquest òrgan enviada pel president del Consell Comarcal del Ripollès a principis del mes d’agost passat.

3. Lamentar que la informació donada a mitjan agost a representants dels municipis des dels Serveis Territorials de Salut a Girona no s’hagi correspost a la realitat que s’ha esdevingut a principis de setembre, amb la retallada d’un dels dos metges de guàrdia que ha de cobrir les dues àrees bàsiques del Baix Ripollès, que comprenen 13 dels 19 municipis de la comarca. Això significa que només hi haurà dos metges de guàrdia per atendre les urgències de la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon i el Baix Ripollès en horari nocturn.

4. Fer arribar aquests acords al Departament de Salut, als Serveis Territorials de Salut a Girona i al Delegat de Govern a Girona a fi i efecte que tinguin constància del malestar generat al territori pel procés seguit des de la Generalitat.

 

Ripoll, 6 de setembre de 2011

Compartiu-ho amb: