Noves alertes de l’Oficina del Consumidor del Ripollès