Els alcaldes del Ripollès demanen més comunicació a Foment després del tall de Collabós

14 de desembre de 2011

El Consell d’Alcaldes del Ripollès ha volgut manifestar el malestar del territori amb el Ministeri de Foment pel tall per obres de la N-260 al túnel de Collabós i la posterior obertura, sense pràcticament comunicació prèvia al territori. I ho ha fet subscribint un manifest conjunt que ahir mateix van consensuar el Consell Comarcal de la Garrotxa i del Ripollès per tal de traslladar una queixa formal a la subdelegació del Govern de l’Estat a Girona i al mateix Ministeri de Foment, entre d’altres.

Els 14 alcaldes i alcaldesses presents en el Consell d’Alcaldes del Ripollès d’ahir al vespre van donar suport al text, que “lamenta la falta de comunicació adequada i amb el temps suficient cap als municpis i els ciutadans” d’ambdues comarques i demana que, davant de talls de via de comunicació tan importants “caldria preveure mesures que suposessin la mínima afectació possible, com ara: l’alternança de circulació dins la mateixa via, la realització d’obres en hores de mínima afectació de trànsit i/o proposar vies alternatives i segures per a la circulació de vehicles, camions i autocars”.

La proposta de manifest que han subscrit els alcaldes demana al Ministeri de Foment “establir un protocol de comunicació amb el territori” que, davant d’obres a les vies principals de comunicació que depenguin d’ells, “tingui en compte els ajuntaments i la resta d’administracions afectades, mitjans de comunicació i usuaris, amb l’antel·lació suficient”. També demana “fixar un dispositiu que garanteixi la correcta senyalització de la via afectada i que indiqui totes les alternatives possibles amb l’antel·lació necessària”.

Els alcaldes van corroborar que, per part del Ripollès, només s’havien avisat els municipis de Sant Pau de Segúries i Camprodon. L’alcalde d’aquest darrer municipi, Esteve Pujol, va explicar que ell mateix va quedar afectat per l’accident de trànsit que es va produir a la via alternativa, Capsacosta, que va tenir retinguts els usuaris una hora i mitja.

Consell d’Alcaldes de tràmit amb sis intervencions

L’aprovació d’urgència d’aquesta proposta va ser el punt més destacat d’una sessió amb un únic punt a l’ordre del dia per aprovar una modificació de barems de l’ordenança del servei de menjador escolar.

La resta de punts de la sessió, fora de l’odre del dia, van consistir en sis intervencions de diferents agents per donar a conèixer informacions i serveis d’interès. Van intervenir tècnics de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor per donar a conèixer la implantació de comptadors de telegestió a les llars abans del desembre de 2018; el delegat comarcal de l’associació MIFAS (a la foto), que va presentar la memòria del 2010 i va demanar la col·laboració dels consistoris; membres de la Diputació de Girona, que van explicar un programa europeu que promou les energies renovables i l’eficiència energètica; una tècnica de l’Associació Leader, que van donar a conèixer els resultats de les convocatòries del 2010 i del 2011; responsables del Campus de Coneixement de l’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social Krebs, i representants de la Unió d’Empresaris de la Construcció, que van parlar de l’intrusisme en el seu àmbit.

Compartiu-ho amb: