Nova pàgina web del Consorci de Benestar Social del Ripollès

22 de desembre de 2011

El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha presentat aquest matí la seva pàgina web, www.cbsripolles.cat, un espai on es pot trobar tota la informació relacionada amb l’activitat de l’ens i amb els diferents recursos existents i com accedir-hi.

El president i vicepresident del Consorci, Miquel Rovira i Jordi Munell, respectivament, han destacat la importància de posar en marxa una eina de comunicació i difusió com aquesta en el context actual, en què “l’administració ha de fer un esforç per arribar al ciutadà amb transparència en el camp telemàtic”. També han destacat la feina que estan fent els i les professionals dels serveis socials, donant respostes ràpides i eficients davant de les múltiples situacions personals que arriben a les administracions.

Elisabeth Ortega, la directora, ha emmarcat aquesta acció en l’elaboració del Pla Estratègic del Consorci de Benestar Social del Ripollès, que s’ha fet al llarg del 2011 Una de les línies d’aquest pla, que s’aplicarà del 2012 al 2015, és potenciar la comunicació amb la ciutadania, “cosa difícil de fer en el marc dels serveis socials”. Ortega ha destacat l’aposta innovadora del Consorci pel fet de voler comunicar i mantenir una actualització constant en aquest àmbit, la voluntat de transparència, l’accessibilitat del nou espai web i el fet que no ha suposat cap cost econòmic perquè s’ha fet amb recursos propis, amb un esforç suplementari de les professionals del Consorci i amb la col·laboració de Televall.

El nou espai web reflecteix l’estructura del propi Consorci i s’hi poden trobar informacions i recursos sobre Serveis socials bàsics, Dependència, Família, infància i adolescència; Dones, Comunitat i Ciutadania i immigració. És un espai molt visual, amb textos senzills i clars, per ser utilitzat amb facilitat de navegació per part de persones de totes les edats i, fins i tot, que tinguin dificultat per entendre el català. Compta amb informacions útils sobre serveis i recursos existents i disposa també d’un apartat d’observatori, on s’aniran fent radiografies de temes relacionats amb els serveis socials de la comarca. També destaca la voluntat de col·laboració amb els diferents agents del Ripollès, com les entitats, que tenen un espai a la Guia d’entitats que també es pot trobar en el nou web.

Compartiu-ho amb: