32 famílies del Ripollès no disposen d’ingressos econòmics

10 de gener de 2012

Amb l’entrada al nou any i la posada en funcionament del seu nou espai web, el Consorci de Benestar Social del Ripollès vol dedicar una part dels seus esforços a explicar tot allò que passa al voltant dels serveis socials a la comarca per poder fer una veritable radiografia social del Ripollès. I ho vol fer, entre d’altres, recollint dades sobre usuaris dels diferents serveis que fins ara no s’havien comptabilitzat, com és el cas de les famílies que, en el context econòmic actual, han deixat de rebre ingressos econòmics. A finals de desembre de 2011, des del Consorci s'ha detectat que al Ripollès hi ha 32 famílies que no perceben ingressos regularment.

D'aquestes famílies 22 són de Ripoll, 3 de Campdevànol, 4 de Camprodon, 2 de St. Joan de les Abadesses i 1 família de Vilallonga de Ter.

Aquestes 32 famílies representen 82 persones, de les quals 34 són infants que suporten les conseqüències de les difícils situacions familiars que viuen.

La tipologia de les famílies és la següent: 12 famílies nuclears, és a dir, el nucli familiar està format per pare, mare i els fills que tenen a càrrec; 7 famílies monoparentals, és a dir, el nucli familiar està constituït o pel pare o per la mare, i els seus fills; i 13 persones que viuen soles.

Des del Consorci de Benestar del Ripollès i amb la col·laboració d'entitats socials del territori, s'està dissenyant un pla de xoc per garantir que, durant l'hivern, aquestes famílies disposin dels subministraments necessaris bàsics (llum, aigua i gas). D'altra banda, totes aquestes famílies reben aliments bàsics de forma regular a través del Banc d'Aliments, Càrites, Creu Roja, etc.

Compartiu-ho amb: