109 infants en procés d’adopció a la província seguits des del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Portada » Notícies » Noticies » 109 infants en procés d’adopció a la província seguits des del Consorci de Benestar Social del Ripollès

109 infants en procés d’adopció a la província seguits des del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Publicat el

Des del Consorci de Benestar Social del Ripollès s'ofereix el Servei d'Integració Familiar (SIF), una institució acreditada per l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció de la Generalitat de Catalunya que realitza la valoració de persones i famílies sol·licitants d'adopció a la demarcació de Girona i el corresponent seguiment dels infants en procés d'adopció o d'acolliment. Durant l'any 2011, aquest servei ja realitzat el seguiment de 109 infants en procés d'adopció a la provícia, un 6 % dels quals viuen amb famílies del Ripollès. Més informació