Miquel Rovira, nou president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

16 de gener de 2012

L'ARCA és la xarxa regional dels 13 Grups d'Acció Local de Catalunya (GAL) que desenvolupen programes Leader pel territori. Miquel Rovira i Comas, president del Consell Comarcal del Ripollès i de l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, n'ha esdevingut el president des del 12 de gener passat, després de ser escollit en una Assemblea General que va tenir lloc al Consell Comarcal de l'Urgell, a Tàrrega.

L’acte es va iniciar amb la benvinguda per part de la Sra. Maria Rosa Mora, presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell i actual presidenta del Consorci Leader UrgellPla d’Urgell. Seguidament va intervenir el Director General de Desenvolupament Rural, el Sr. Jordi Sala, el qual va remarcar la importància d’afavorir projectes que impulsin la creació de llocs de treball, apel∙lant a la bona tasca que s’està realitzant per part dels equips tècnics dels grups LEADER a l’hora de guiar i donar suport als projectes que sorgeixen al territori.

A més de la renovació de l’Assemblea i de la Junta Directiva de l’entitat, també es varen tractar altres punts com el tancament pressupostari i l’informe d’activitats realitzades durant el 2011, fent especial èmfasi en les visites que s’han rebut durant l’any al territori català per part de grups i representants institucionals provinents d’indrets com Lituània, Argentina, Andalusia, el País Basc i Galícia i els projectes en els que ha participat l’entitat com la Xarxa catalana de Dones Rurals i Urbanes i el projecte de joves ODISSEU.

També es va exposar el pla de treball i pressupost del 2012, any en el que es farà especial incidència en difondre la contribució i l’impacte del LEADER i dels projectes de cooperació als territoris rurals, a més de generar un debat participat sobre el posicionament del LEADER i de l‘estratègia pel desenvolupament rural a Catalunya, pel període posterior al 2013.

Finalitzada l’Assemblea, es va celebrar la primera reunió de la nova Junta Directiva per designar els nous càrrecs: Sr. Miquel Rovira i Comas com a president, en representació de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura; el Sr. Carles Luz i Muñoz com a Vicepresident primer, en representació del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques; la Sra. Rosa Maria Mora i Valls com a Vicepresidenta segona, en representació del Consorci Leader UrgellPla d’Urgell; el Sr. Ramon Borràs i Ramon com a Secretari, en representació del Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia; el Sr. Jesús Fierro i Rugall com a Tresorer, en representació del Consorci GAL Alt UrgellCerdanya; el Sr. Antoni Clement i Guitart com a Vocal primer, en representació de l’ Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el Sr. Juli Muro i Manso com a Vocal segon, en representació del Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori.

La propera reunió de la Junta Directiva d’ARCA es realitzarà el proper dia 27 de gener a la seu de l’entitat, a Solsona.

 

Més informació: nota de premsa de l'ARCA

Compartiu-ho amb: