El Consell Comarcal s’adhereix a l’Associació de Municipis per a la Independència

18 de gener de 2012

El Ple del Consell Comarcal del Ripollès va decidir ahir per unanimitat dels grups que l’integren (CiU, PSC i ERC) aprovar l’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011. El representant per part de l’ens comarcal serà el seu president, Miquel Rovira.

Rovira va explicar que la proposta d’adhesió l’havia presentat el grup comarcal d’ERC i, com que el grup comarcal de CiU també la volia presentar, havien aprofitat el redactat de la seva proposta. El portaveu del PSC, Enric Pérez, després d’explicar que la seva formació estarà al costat de tot allò que signifiqui un millor autogovern i que hauria de ser el poble qui a través de referèndum decidís com s’ha de definir Catalunya, va donar llibertat de vot als consellers comarcals del partit, que van optar pel sí, com també ho van fer unàniment des d’ERC i des de l’equip de govern (CiU).

Aquest va ser el punt més destacat d’un ple de tràmit en què, entre d’altres, es va acceptar la modificació de la Junta de Protecció Civil Comarcal per incoporar-hi la Direcció General de Protecció Civil i excloure’n la Diputació de Girona, que renuncia a ser-hi per “motius econòmics”. Des del PSC es va criticar el gest de la Diputació i Miquel Rovira va explicar que “el fet no no voler-hi ser, no vol dir que se’n vulguin desentendre” i va afegir que ja havien acordat amb Diputació que se’ls mantindria al corrent de les reunions de la Junta.

L’altre punt destacat, ja en l’apartat de mocions, va ser la votació de l’equip de govern en contra de la urgència de la moció presentada pel grup comarcal del PSC perquè els grups polítics comarcals sol·licitin als respectius grups parlamentaris la inclusió d’inversions per a la comarca en els pressupostos de la Generalitat 2012. En quedar exclosa la moció de l’ordre del dia, el debat es va traslladar al torn de precs i preguntes. Mentre PSC i ERC en defensaven la urgència i la necessitat d’anar tots a una per reclamar la incorporació de més inversions per la comarca, CiU va esgrimir que el seu grup comarcal està d’acord en reclamar unitàriament més inversions, però que ja s’estava treballant en aquesta línia. La portaveu del grup, Montse Portabella, va dir que a les portes de tancar-se ja el període d’esmenes, aquesta moció no tenia sentit i que si no s’han fet més inversions al territori en el període 2011-2012 és perquè la Generalitat, fruit d’haver hagut de congelar inversió per l’herència rebuda, no s’hi pot comprometre. CiU va dir que “ja estem demanant a la Generalitat que, quan sigui viable i possible, prioritzi aquests projectes que vostès mencionen a la moció i amb els quals ja estem en negociació”. Projectes com la variant est de Ripoll, l’escola de Campdevànol, l’Institut-Escola de Sant Joan de les Abadesses o la Via Ciclista Ripoll-Vic.

Compartiu-ho amb: