312 persones del Ripollès són beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

Portada » Notícies » Noticies » 312 persones del Ripollès són beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

312 persones del Ripollès són beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

Publicat el

Segons informa el Consorci de Benestar Social del Ripollès, a la comarca hi ha 125 famílies, que representen 312 persones, que són beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI). D’aquestes, 154 són infants, fills i filles d’aquestes famílies. Aquestes dades corresponen a 31 de desembre de 2011.

La Renda Mínimad'Inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta prestació es dirigeix a persones amb risc d'exclusió social. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta prestació es dirigeix a persones amb risc d'exclusió social.

Els Serveis Socials d’Atenció primària del Consorci de Benestar Social del Ripollès valoren la situació de les famílies i proposen al Departament de Benestar i Família de la Generalitat que la persona sigui beneficiària de la prestació. Aquesta prestació es gestiona entre el Departament d'Empresa i Ocupació, el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament.

Pel que fa a aquestes 125 famílies ripolleses, les principals dificultats de les persones titulars d’aquesta prestació són la manca de feina, per tant, d’ingressos econòmics regulars, i també la monoparentalitat, és a dir, una mare o un pare que tenen fills al seu càrrec.

Per a més informació, podeu consultar el recull de dades sobre Renda Mínima d’InsercióRipollès, 2011 penjada a la pàgina web del Consorci de Benestar Social del Ripollès: www.cbsripolles.cat . Podeu accedir-hi a través de la notícia penjada a la pàgina d’inici:

312 persones del Ripollès són beneficiàries de la Renda mínima d'inserció (RMI)