312 persones del Ripollès són beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

6 de febrer de 2012

Segons informa el Consorci de Benestar Social del Ripollès, a la comarca hi ha 125 famílies, que representen 312 persones, que són beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI). D’aquestes, 154 són infants, fills i filles d’aquestes famílies. Aquestes dades corresponen a 31 de desembre de 2011.

La Renda Mínimad'Inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta prestació es dirigeix a persones amb risc d'exclusió social. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta prestació es dirigeix a persones amb risc d'exclusió social.

Els Serveis Socials d’Atenció primària del Consorci de Benestar Social del Ripollès valoren la situació de les famílies i proposen al Departament de Benestar i Família de la Generalitat que la persona sigui beneficiària de la prestació. Aquesta prestació es gestiona entre el Departament d'Empresa i Ocupació, el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament.

Pel que fa a aquestes 125 famílies ripolleses, les principals dificultats de les persones titulars d’aquesta prestació són la manca de feina, per tant, d’ingressos econòmics regulars, i també la monoparentalitat, és a dir, una mare o un pare que tenen fills al seu càrrec.

Per a més informació, podeu consultar el recull de dades sobre Renda Mínima d’InsercióRipollès, 2011 penjada a la pàgina web del Consorci de Benestar Social del Ripollès: www.cbsripolles.cat . Podeu accedir-hi a través de la notícia penjada a la pàgina d’inici:

312 persones del Ripollès són beneficiàries de la Renda mínima d'inserció (RMI)

Compartiu-ho amb: