El projecte de Promoció de l’Autonomia Personal a Domicili ha atès 23 persones del Ripollès

6 de febrer de 2012

Segons informa el Consorci de Benestar Social del Ripollès, el projecte de Promoció de l’Autonomia Personal al Domicili, que s’ofereix a través del Servei de Teràpia Ocupacional del Consorci d’Acció Social de Catalunya, ha atès 23 persones del Ripollès durant l’any 2011. Segons la zona geogràfica de procedència, aquestes persones es distribueixen de la manera següent: 8 casos de Ripoll, 4 de Sant Joan de les Abadesses, 2 de Planoles, 4 de Campdevànol, 3 de Camprodon i 1 de Pardines i 1 de Vilallonga de Ter.

Segons les franges d’edat, s’observa que el gruix principal de persones ateses se situa entre els 65 i els 80 anys, concretament, 9 persones. També és nombrós el grup de persones ateses majors de 80 anys (7 persones).

Si es en compte el grau de dependència, s’observa que el major nombre de persones se situa en la Dependència Severa (9 persones), és a dir, que depenen d’un cuidador o cuidadora per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (alimentació, higiene, vestit…).

En relació al cost econòmic de les propostes realitzades, destaquen dos aspectes. Per una banda, el 66,7% de les propostes efectuades per millorar l’accessibilitat han tingut un cost econòmic inferior als 3.500€. Per altra banda, el 70% de les propostes efectuades en productes de suport han suposat un cost econòmic per a la persona de menys de 100€.

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada a la pàgina web www.cbsripolles.cat :

El projecte de Promoció de l’Autonomia Personal al Domicili ha atès 23 persones del Ripollès durant el 2011.

Compartiu-ho amb: