La restauració de bicicletes antigues, eix de les activitats pràctiques dels alumnes de la UEC

13 de febrer de 2012

Segons informa el Consorci de Benestar Social del Ripollès, la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)* del Ripollès s’adreça a alumnes de 3r i 4t d’ESO, que tinguin com a mínim 14 anys i no més de 16 anys. Actualment hi ha sis alumnes, que duen a terme activitats teòriques, pràctiques i esportives. L'eix vertebrador de les activitats pràctiques és la restauració de bicicletes antigues i la creació de noves bicicletes amb material reciclat.

A la UEC es compaginen cada dia activitats d’aprenentatge teòric a l’aula estudi (llengua i literatura catalana i castellana, matemàtiques, anglès, ciències naturals i socials, taller de lectura i escriptura i informàtica), amb activitats d’aprenentatge pràctic a l’aula taller (taller de bicicletes, fusta, electricitat, electrònica i informàtica, soldadura…). A més, cada setmana, realitzen una activitat esportiva i una sortida formativa per conèixer el món laboral, educatiu-formatiu, cultural i de promoció de la salut.

El taller de bicicletes de la UEC és l’eix vertebrador de l’aprenentatge pràctic. Setmanalment s’aprenen conceptes de mecànicamatemàtiques aplicades a través de la pràctica amb les bicicletes. Concretament, es reparen, restauren i creen bicicletes amb materials reciclats per després donar-les o intercanviar-les amb altres entitats del territori.

Cada pràctica el seu propi objectiu:

. Amb la reparació, cada alumne pot reparar la seva pròpia bicicleta, així aprèn a fer el manteniment i a tenir més cura de les seves pertinences.

. Amb la creació, l’alumnat aconsegueix bicicletes fetes amb les seva mans, amb l’ajuda dels companys i companyes i de l’educador–tallerista. L’alumne obté una bicicleta nova amb un valor afegit: ha estat construïda a base de materials totalment reciclats.

. Amb la restauració, es reciclen els materials que arriben al taller i es restauren bicicletes antigues amb l’objectiu de fer donacions o intercanvis amb entitats del territori.

De cara al segon i tercer trimestre del curs es treballarà l’itinerari professionalitzador. L’objectiu és que cada alumne conegui l’entorn laboral i formatiu del Ripollès i pugui orientar el seu futur laboral. Amb aquesta finalitat es visiten empreses i recursos formatius de la comarca.

*Les Unitats d’Escolarització Compartida

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són programes que tenen per finalitat prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius a l’alumnat d’ESO que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació. L’objectiu d’aquests programes, segons la normativa és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar.

Per conèixer més informació sobre les activitats de la UEC del Ripollès, la seu de la qual es troba al Centre de Formació Ocupacional de Ripoll (C/Eudald Pradell, 1), podeu consultar el seu bloc: http://uecripolles.blogspot.com

 

Més informació sobre la UEC del Ripollès: pàgina web del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Compartiu-ho amb: