55 entrades i 39 adopcions al Refugi d’Animals del Ripollès durant el 2011

21 de febrer de 2012

Durant l’any 2011, el Refugi d’Animals del Ripollès, que gestiona el Servei de recollida d’animals del Consell Comarcal del Ripollès, ha registrat 55 entrades (44 gossos i 11 gats). Al llarg del mateix període, de gener a desembre de 2011, hi ha hagut 39 adopcions (33 gossos i 6 gats), amb 6 retornats (6 gossos).

Si ens fixem amb l’anàlisi mensual veiem que durant els mesos d’estiu ha estat quan s’han produït més abandonaments, 8 a l’agost i 14 al setembre. Durant l’agost, a més, ha estat l’únic mes en el qual no s’han registrat adopcions.

Es tracta del primer any sencer d’activitat de la nova instal·lació, que va ser inaugurada el 25 de setembre de 2010 a la zona de Baups, a Ripoll. Un primer any d’implementació i de rodatge del nou equipament que ha permès engegar tots els tràmits i processos a seguir des de la recollida fins a l’adopció o acolliment (amb la implementació de registres, fulls d’inscripció, controls veterinaris, etc). Durant el 2012, es vol incrementar la difusió sobre aquest servei incidint en campanyes per tal de fomentar l’adopció, com el fet de passejar els gossos els dissabtes al matí pel mercat de Ripoll per tal de donar-los a conèixer.

El Refugi d’Animals del Ripollès compta amb una pàgina web pròpia, www.refugiripolles.net,  des d’on es poden veure els animals en adopció i els requeriments per adoptar, entre d’altres. Tots els animals es donen esterilitzats, vacunats, desparasitats i amb el microxip reglamentari.

Compartiu-ho amb: