El Servei de Joventut del Ripollès treballa pel retorn dels joves a la comarca

24 de febrer de 2012

Després de la presentació, el desembre passat, de la diagnosi del Ripollès del programa de retorn i la inserció laboral de joves al medi rural del programa ODISSEU de la Fundació Món Rural i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), els tècnics de Joventut de la comarca han endegat una sèrie d’accions per afavorir el retorn dels joves al Ripollès, com una visita formativa a la Fundació Eduard Soler (FES) i l’organització d’una jornada per explicar l’ofici de pastor vinculat amb el sector agroalimentari entre els més joves.

Accions que s’emmarquen en la línia de posar en alça els actius de la comarca i encaminar els i les joves cap a estudis que tinguin en compte els filons d’ocupació amb potencialitats del Ripollès, com són l’agroalimentari, el sòciosanitari, la mecatrònica i les energies renovables, com la biomassa.

Aquest dimarts, els tècnics del Servei Comarcal de Joventut del Ripollès i el regidor i la tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Ripoll van visitar la Fundació Eduard Soler per conèixer la seva oferta educativa i el nivell d’inserció dels joves que hi cursen estudis per tal de poder assessorar el jovent, ja sigui a través de consultes que puguin rebre, ja sigui a través dels Punts de dinamització que visiten periòdicament els centres de secundària de la comarca.

La Fundació Eduard Solerofereix una formació professional específica al territori, la mecatrònica (un professional polivalent que coneixements de mecànica, electrònica i informàtica), que manté correlació directa amb les necessitats laborals de la comarca i que gaudeix d’un elevat nivell d’inserció laboral (el 90% de nois i noies que han cursat els estudis estan treballant). En definitiva, uns estudis qualificats que poden ajudar a mantenir als joves al Ripollès, en el context d’una població cada vegada més envellida i decreixent.

El Servei de Joventut també està preparant, de cara a la primavera, una jornada formativa sobre l’ofici de pastor i el món agroalimentari per mostrar els joves les potencialitats del sector i cap a on haurien d’encaminar els seus estudis per dedicar-s’hi.

Compartiu-ho amb: