300 consultes i 70 reclamacions en matèria de consum durant el 2011

12 de març de 2012

Aquest proper dijous 15 de març es celebra el Dia Internacional dels Drets de les Persones Consumidores. Coincidint amb aquesta data, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Ripollès dóna a conèixer l’activitat registrada durant el 2011 i anima els ciutadans a utilitzar l’oficina i a ser coneixedors dels seus drets i deures com a consumidors.

Informació, formació, mediació i arbitratge

Durant el 2011 es van atendre gairebé 300 consultes (299), que es desglossen en 247 visites, 24 consultes telefòniques, 21 correus electrònics i 7 queixes rebudes per escrit. Un número molt similar al de l’any anterior, el 2012, amb 293 consultes ateses.

Pel que fa a la gestió de reclamacions, se n’han rebut un total de 72, 61 de les quals han estat resoltes via mediació, mentre que cap ha passat a arbitratge. Com en anys anteriors, el major número de reclamacions tramitades han estat en el sector de la telefonia mòbil (16), telefonia fixa (12) i SMS (7), seguides per qüestions relacionades amb el subministrament de gas i de llum. El número de reclamacions ha baixat respecte al del 2010, al llarg del qual se’n van atendre un centenar.

Durant el 2011 s’ha continuat amb la tasca de difusió i foment de l’arbitartge de consum amb l’adhesió de 2 empreses i 8 ajuntaments a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, així com l’activitat formativa i educativa, amb l’organització de xerrades adreçades a col·lectius consumidors i empresarials i a escoles, amb la participació d’un centenar d’alumnes de la comarca.

Inspecció i control de mercat

Al llarg del 2011 s’han realitzat 173 actuacions inspectores a diferents establiments, empreses i comerços, la majoria per campanyes programades (presa de mostres, actes amb protocol i xarxa d’alerta).

Compartiu-ho amb: