261 persones es van beneficiar l’any 2011 dels ajuts d’urgència social del Consorci de Benestar Social del Ripollès

5 d'abril de 2012

Els Ajuts d’urgència social són prestacions que tenen com a finalitat cobrir les necessitats urgents i bàsiques d'alimentació, higiene i allotjament. S’adrecen a persones i famílies que es troben en situacions que no els permeten cobrir les necessitats bàsiques.

El nombre total d’ajuts d’urgència social que es van atorgar  l’any 2011 van beneficiar 261 persones de tota  la comarca, concretament 143 homes i 118 dones.

Per tal d’atorgar aquests ajuts és necessari realitzar un estudi socioeconòmic de cada família o persona. Sempre són en espècie i, sota cap concepte, es donen diners en metàl·lic a les persones beneficiàries.

 Les tipologies dels ajuts d’urgència social són les següents:

·   Relatives a l’habitatge: consisteixen per una banda, en ajuts econòmics per pagar els deutes de lloguer en situacions d’especial vulnerabilitat i per altra banda, en allotjament temporal d’urgència de persones i/o famílies que no disposen d’habitatge.

·   Per a subministraments: es destinen a cobrir deutes de llum, gas i aigua.

·   Productes farmacèutics: medicaments, bolquers i llet per a nadons.

·  Alimentació: subministrament d’aliments frescos, com ara ous, fruita, verdura i carn. Les famílies o persones que es beneficien d’aquest ajut, també solen rebre aliments dels diferents centres de distribució d’aliments de la comarca.

.  Transport: consisteix en facilitar un bitllet de tren o autobús a persones que necessiten acudir obligatòriament obligatòriament a serveis ( salut, justícia,…) de fora la com

 

Compartiu-ho amb: