El Consorci de Benestar Social d el Ripollès potencia que les families de serveis socials estructurin el seu propi projecte de vida

3 de maig de 2012

Amb l’Associació A.R.A. VINCLE, el passat 10 d’abril es va iniciar un nou programa “Estructuració del projecte familiar” amb un grup de famílies de diferents municipis, interessades en estructurar llur projecte de família, posant especial cura en el clima relacional, i reforçant les competències parentals

Es tracta d’uns tallers específics organitzats conjuntament entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i VINCLE, una associació de recerca i acció social, que treballa a tot el territori català. Pel que fa a aquest programa específic de treball amb famílies, l’està desenvolupant des de 2010 en diferents municipis de les comarques de Barcelona, del Baix Llobregat, del Bages, les comarques gironines, d’Osona i del Vallès (Occidental i Oriental). Aquest programa està finançat pel Ministerio de sanidad y política social, amb càrrec a l’IRPF.

Els destinataris d’aquest programa són les famílies usuàries de Serveis Socials. Els tallers són un espai d’intercanvi on els pares i mares o tutors de cada família comparteixen llurs maneres de ser i de fer de pares, els seus neguits i preocupacions, reflexions i inquietuds. A banda de les circumstàncies particulars de cadascú, hi ha molts elements comuns que afavoreixen un intercanvi enriquidor i l’obertura a altres perspectives i enfocaments alternatius.

Durant 9 sessions de 2 hores cadascuna, es reuneixen 6 mares de família a la seu del Consorci de Benestar Social. Comparteixen les seves experiències alhora que integren noves habilitats per impulsar el desenvolupament de la seva família de manera més satisfactòria.

Compartiu-ho amb: