El Consorci de Benestar Social del Ripollès convoca ofertes de treball per crear una borsa de treballadors/res

17 de maig de 2012

Us informem que s’han publicat les bases que han de regir el procés de selecció de: monitors/res, auxiliars administratiu/ves, treballadors/res familiars, treballadors/res socials i educadors/res socials per a la creació i establiment d’una borsa de treball per a substitucions, amb caràcter  temporal, de professionals del Consorci de Benestar Social del Ripollès absents per motius de baixes per malaltia, permisos, llicències o d’altres circumstàncies. El termini de presentació comença el 23 de maig.
Compartiu-ho amb: