El servei de transport adaptat (STA) facilita que les persones amb dèficits de mobilitat puguin arribar als serveis que necessiten

17 de maig de 2012

El Servei de Transport Adaptat (en endavant STA) consisteix en la prestació d’un transport totalment adaptat a les necessitats de mobilitat dels usuaris i usuàries per tal de facilitar-los l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada, serveis sociosanitaris o altres serveis dels quals són usuaris regularment garantint, així, la seva atenció i/o integració

En aquests moments, el servei on es transporten la majoria d’usuaris i usuàries és l’Hospital de Dia situat a Campdevànol, però puntualment i segons la demanda, també al Centre de Dia de Salut Mental ubicat a Ripoll i al Centre Especial de Treball de la Fundació MAP.

El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’una furgoneta de 9 places totalment adaptada per desplaçar els usuaris i usuàries dels seus domicilis fins als serveis que utilitzen. El preu mig del servei és de 44 € mensuals. Durant l’any 2011 el STA ha estat utilitzat per un total de 41 persones; d’aquestes 27  eren dones, i 14 homes.

El servei de transport adaptat és un servei adreçat a tota la ciutadania que el pugui necessitar, si bé és cert que els principals usuaris i usuàries del mateix són les persones majors de 65 anys. Concretament, on es concentra el major nombre d’usuaris és en la franja d’edat dels 65 als 84 anys, seguidament de la franja d’edat de les persones majors de 85 anys.

 

 

Edats

 

De 18 a 64 anys

De 65 a 84 anys

Més grans de 85 anys

 

Nº de persones

 

4

26

11

 

 

Compartiu-ho amb: